01 juni 2011

Vordering afgewezen, kosten zelf betalen

ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ7516
Rechtbank Haarlem
Gemachtigde Eiser: mr. O.J. Boeder te Haarlem
Gemachtigde Gedaagde: mr. W.H. Bussink te Emmen
Gedaagde partij in vrijwaring is niet verschenen
Rechter: mr. J.J. van der Valk

"Nadat dit bij incidenteel vonnis is toegestaan is de genoemde waarborg bij dagvaarding van 15 februari 2011 gedagvaard om gelijktijdig met hem te worden veroordeeld tot alles waartoe [gedaagde] in hoofdzaak zal worden veroordeeld."
De webbouwer van gedaagde heeft de foto's geplaatst met copyrightvermelding van een andere partij dan eiser en is in vrijwaring opgeroepen.

"Die rekening is echter van 28 december 2009 terwijl [eiser] [gedaagde] reeds in juni 2009 op het beweerd plagiaat heeft betrapt."
Eiser overlegt een factuur aan de partij die als rechthebbende is vermeld bij de foto's.

"Het ontgaat de kantonrechter daarom dat en hoe [gedaagde] had moeten begrijpen dat hij auteursrechten van [eiser] had geschonden of had laten schenden."

"Tenslotte en wellicht ten overvloede komt de schadeclaim van [eiser] de kantonrechter rijkelijk overdreven voor."

"Tenslotte wordt overwogen dat uit niets blijkt dat en waarom deze foto's zo uniek zijn dat zij een dergelijke schadeclaim kunnen rechtvaardigen."


"In de hoofdzaak
Wijst de vordering af.
Belast iedere partij met de eigen kosten."

"In vrijwaring
Verstaat dat de voorwaardelijk bedoelde vordering niet aan de orde komt nu de vordering in hoofdzaak is afgewezen.
Belast iedere partij met de eigen kosten."

Gedaagde krijgt gelijk doch krijgt haar proceskosten niet vergoed; minstens €3.000,- met de oproeping in vrijwaring erbij schat ik.


Rechtbank Haarlem 1 juni 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ7516
Vordering tot schadevergoeding wegens schending van auteursrechten wordt afgewezen.