08 september 2010

Foto's van leverancier in webshop gepubliceerd

ECLI:NL:RBUTR:2010:5411
Rechtbank Utrecht
Gemachtigde eiser: mr. E.M. van Zelm
Gemachtigde gedaagde NON PLUS ULTRA B.V.: mr. M.W. Huijbers
Gemachtigde waarborg MOOOI B.V.: mr. E.H. de Jonge- Wiemans
Rechter: mr. J.P.H. van Driel van Wageningen

Een fotograaf heeft productfoto's gemaakt voor MOOOI B.V. en internetwinkel NON PLUS ULTRA B.V. heeft deze foto's gepubliceerd. Uit het tussenvonnis: "Alleen Moooi heeft van [eiser] een exclusieve licentie gekregen om de foto’s te gebruiken ter promotie van haar bedrijf en ter promotie van de door haar verkochte artikelen."
De fotograaf vordert €23.914,84 plus rente.
NON PLUS ULTRA B.V. heeft MOOOI B.V. in vrijwaring opgeroepen.

"3.2... In het tussenvonnis heeft de rechtbank daarom onder 6.1. [gedaagde in hoofdzaak en eiseres in vrijwaring] opgedragen te bewijzen dat zij de cd-rom’s - waarop de door [eiser in hoofdzaak] gemaakte en auteursrechtelijk beschermde foto’s zijn opgenomen - in het kader van haar handelsrelatie met Moooi rechtstreeks (per post) van Moooi heeft ontvangen en dat met betrekking tot het gebruik van de informatie op de cd-rom’s geen voorbehoud door Moooi is gemaakt."

Er zijn tweemaal getuigen gehoord door de rechter en die bevestigen dat MOOOI B.V. de cd-rom's heeft opgestuurd en geen voorbehoud heeft gemaakt. De vordering wordt afgewezen. Het toegewezen bedrag voor de proceskosten, €11.497,80, dekt -mede door de getuigenverhoren- niet de volledige kosten gemaakt door gedaagde en de waarborg.

Rechtbank Utrecht 8 september 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:5411
Afwijzing vordering. Eiser draagt proceskosten van hoofdzaak en vrijwaringsprocedure

Het eerdere tussenvonnis:
Rechtbank Utrecht 22 april 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BI1951
Vraag of internetwinkel ervan mocht uitgaan dat zij toestemming had om auteursrechtelijk beschermde foto's op cd-rom te gebruiken in het geval die internetwinkel de cd-rom's van de leverancier krijgt toegestuurd.