31 oktober 2018

Broodjeszaak met boerenbontservies

ECLI:NL:RBNHO:2018:10058
Rechtbank Haarlem
Gemachtigde eiser Pieter Pannevis: mr. K.M. van Boven
Gedaagde Broodje Ros procedeert in persoon
Rechter: mr. A.K. Korteweg

Eigen foto van Broodje Ros
Een broodjeszaak, met boerenbont als thema, heeft op haar Facebookpagina twee foto’s gebruikt van erwtensoep in boerenbontservies. Ze heeft de foto’s verwijderd en geprobeerd tot een schikking te komen. Na het ingediende verweer zijn er nog twee foto’s gevonden en meegenomen in de lopende procedure.

"1.2 ... Voorafgaand aan de zitting heeft [eiser] een akte aanvullende producties, tevens vermeerdering eis toegestuurd."
Hieruit leid ik af dat gedaagde vlak voor (of pas tijdens) de zitting geconfronteerd is met de derde en vierde foto.

“3.2 [eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat [gedaagde] zonder zijn toestemming vier foto’s van hem heeft gebruikt, terwijl dat gebruik van twee daarvan nog steeds voortduurt. Zij heeft daarbij ten onrechte niet de (artiesten-)naam van [eiser] gebruikt.”
Twee foto's zijn later toegevoegd en stonden daarom wellicht nog online. Bij één van de vier foto's was de naam wél weergegeven.

“4.1 [gedaagde] betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat [eiser] bewust uitlokt dat zijn foto’s worden gebruikt om vervolgens betaling af te dwingen. [gedaagde] heeft het vermoeden dat [eiser] een oplichter is en dit moet worden onderzocht. Er zijn meerdere bedrijven de dupe. Ze zijn door [eiser] aangeschreven en hij eist ook van hen betaling. [eiser] heeft tegen één van deze gedupeerden gezegd dat hij met pensioen is en dat hij niet weet hoe hij anders aan zijn geld kan komen. Het gaat [eiser] niet om de bescherming van zijn foto’s, maar om geld te verdienen. De website van [eiser] is niet meer in gebruik. [gedaagde] was zich van geen kwaad bewust bij het plaatsen van de foto’s en wist niet dat er nog steeds twee foto’s op haar facebookpagina staan. Ze heeft de foto’s gevonden via de zoekmachine van Google en niet van de website van [eiser] of van zijn Flickr-account. [eiser] had meer kunnen doen om hergebruik van zijn foto’s tegen te gaan. [gedaagde] lijdt zelf ook schade doordat ze op de dag van de zitting haar zaak moest sluiten. [gedaagde] biedt aan bewijs te leveren door het indienen van brieven van andere gedupeerden en uitingen op internet.”
Pieter Pannevis stuurt veel sommatiebrieven. Zie ook het gelinkte Belgische artikel hieronder.

“5.7. [eiser] heeft bij de berekening van zijn schade aansluiting gezocht bij de tarieven die gelden voor foto’s waarvan de eigenaar onbekend is en die door de Stichting Foto Anoniem worden gebruikt. Op grond van deze tarieven zou [eiser] recht hebben op een bedrag van €1.195,00 voor het gebruik van de vier foto’s. Hij heeft vervolgens onder verwijzing naar de algemene voorwaarden van DuPho een verhoging toegepast van vier keer de licentievergoeding, waarmee hij op een bedrag van €4.780,00 uitkomt. Hij beperkt echter zijn schade tot het gevorderde bedrag van €1.740,00."
Eiser dient aansluiting te zoeken bij zijn eigen tarieven en die liggen vermoedelijk fors lager. Niemand betaalt vrijwillig dergelijke bedragen voor oude stockfoto's van een gepensioneerde fotograaf. Dat zijn bedragen die voor exclusieve foto's in opdracht betaald worden.

"5.8. De kantonrechter wijst het gevorderde schadebedrag toe. (...)  Ook het ontbreken van de naamsvermelding vormt een zelfstandige grondslag voor het vorderen van schadevergoeding en lijdt tot een verhoging van het schadebedrag. De verhoging met een bedrag van € 545,00 komt de kantonrechter om deze redenen niet onredelijk voor, terwijl daartegen ook geen verweer is gevoerd.”
Tarieven Stichting Foto Anoniem zijn vrijwaringstarieven inclusief ontbreken naam. Bij één van de vier foto's ontbrak de naam niet.

Rechter wijst het gevorderde toe en doet er een volledige proceskostenveroordeling bovenop.

Gedaagde heeft de publiciteit gezocht en tevergeefs geprobeerd het geld met crowdfunding bij elkaar te krijgen. Ze kreeg nare reviews en reacties op sociale media. Een jaar na het vonnis is ze gestopt met haar broodjeszaak.
ECLI:NL:RBNHO:2018:10058, Rechtbank Noord-Holland, 7007066 CV EXPL 18-5046
Inbreuk op auteursrechten door zonder toestemming en zonder naamsvermelding foto’s te plaatsen op facebookpagina van broodjeszaak.

Hoe een foto van een kom erwtensoep Roswitha bijna 5000 euro kostte | RTL Nieuws
Roswitha was zich van geen kwaad bewust toen ze vorig jaar via Google een foto van een kom erwtensoep vond, en die op de Facebookpagina van haar eigen broodjeszaak postte. Nu kost die foto haar 4967,16 euro. “Ik wil anderen waarschuwen.”

Copyright-trol viseert Belgische ondernemingen
Een copyright trol, die bij onze noorderburen al heel wat schade heeft aangericht, heeft zijn pijlen nu op België gericht. Fotograaf Pieter Pannevis.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 16, 6 februari 2022.
Bijgewerkt 3 april 2024.