07 november 2018

Uit niets blijkt een uitsluitend recht

ECLI:NL:RBLIM:2018:10485
Rechtbank Limburg
Gemachtigde eiser: P.F. van den Berg van Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gemachtigde gedaagde: R.W. Dekkers
Rechter: mr. A.H.M.J.F. Piëtte

"2.1. Eisende partij beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Deze auteursrechten, waaronder begrepen het exploitatierecht en het recht om op te treden tegen auteursrechtelijke inbreuken, zijn bij overeenkomst aan eisende partij overgedragen."

"2.3. De vennootschap naar Belgisch recht, Permission Machine BVBA, gevestigd te Herentals, België, is gemachtigd om namens rechthebbende licenties aan te bieden/te verstrekken en inbreuken op te sporen."

Eisende partij wordt niet bij naam genoemd. Van partijen die gebruik maken van de diensten van Permission Machine heb ik bij deze zaak gezien dat BeeldigBeeld mag optreden tegen inbreuken. Van ANP weet ik dat dat in 2020 opgenomen is in de freelance-voorwaarden.

"3.2... Verder voert gedaagde partij aan dat de foto ook onder een ander copyright is gevonden.
De foto’s op de website zijn op 20 mei 2016 gewijzigd in hyperlinks.
Gedaagde partij spreekt verder het vermoeden uit dat de gegevens van eisende partij direct zijn overgenomen van “google” images."
Op het moment dat een foto een hyperlink is naar de bronwebsite is er geen sprake van een mededeling aan het publiek, het is een handeling bestaande in een mededeling.

"4.2. Eisende partij heeft op grond van artikel 1 Auteurswet (hierna: Aw) als auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen."
Uit niets blijkt dat eiser een exclusieve licentie van de fotograaf heeft. Je kunt dan niet stellen dat als gedaagde wel vooraf een licentie had gekocht, dit dan bij eisende partij zou hebben gedaan.

"4.4 De kantonrechter constateert dat gedaagde partij met geen enkel woord de berekeningswijze en de uitkomst ad € 215,00 per foto betwist. Gedaagde partij geeft enkel aan niet de licentiekosten voor de duur van een jaar te willen betalen, gelet op de korte duur dat de foto zichtbaar is geweest op de website."
Als eisende partij auteursrechten exploiteert zijn de tarieven bekend waarop de schadevergoeding begroot kan worden. Een professioneel gemachtigde had de aansluiting bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem moeten betwisten.

Rechter wijst de gevorderde schade en een volledige proceskostenveroordeling toe.