07 november 2018

Rechten bij overeenkomst overgedragen?

ECLI:NL:RBLIM:2018:10485
Rechtbank Limburg
Gemachtigde eiser: P.F. van den Berg van Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gemachtigde gedaagde: R.W. Dekkers
Rechter: mr. A.H.M.J.F. Piëtte

Het eerste vonnis dat gepubliceerd is over een stockfoto waar Permission Machine na geconstateerd gebruik een licentievergoeding voor probeerde te slijten.

"2.1. Eisende partij beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Deze auteursrechten, waaronder begrepen het exploitatierecht en het recht om op te treden tegen auteursrechtelijke inbreuken, zijn bij overeenkomst aan eisende partij overgedragen."

"2.3. De vennootschap naar Belgisch recht, Permission Machine BVBA, gevestigd te Herentals, België, is gemachtigd om namens rechthebbende licenties aan te bieden/te verstrekken en inbreuken op te sporen."
Naam eisende partij is geanonimiseerd. Omdat er h.o.d.n. staat neem ik aan dat het een natuurlijk persoon is met een eenmanszaak. Uit het vonnis blijkt verder dat het een vrouw is. Ik vermoed dat BeeldigBeeld de eisende partij is.

"3.2... Verder voert gedaagde partij aan dat de foto ook onder een ander copyright is gevonden.
De foto’s op de website zijn op 20 mei 2016 gewijzigd in hyperlinks.
Blijkbaar is eisende partij niet de enige die de foto aanbiedt en dan heeft zij niet de exclusieve rechten.
Op het moment dat een foto een hyperlink is naar de bronwebsite is er geen sprake van een mededeling aan het publiek, het is een handeling bestaande in een mededeling.

"4.2. Eisende partij heeft op grond van artikel 1 Auteurswet (hierna: Aw) als auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen."
Eisende partij heeft niet betwist dat de foto onder een ander copyright is gevonden. Je kunt dan niet stellen dat als gedaagde wel vooraf een licentie had gekocht, dit dan bij eisende partij zou hebben gedaan.

"4.4 De kantonrechter constateert dat gedaagde partij met geen enkel woord de berekeningswijze en de uitkomst ad € 215,00 per foto betwist. Gedaagde partij geeft enkel aan niet de licentiekosten voor de duur van een jaar te willen betalen, gelet op de korte duur dat de foto zichtbaar is geweest op de website."
Wie eist bewijst. Als eisende partij auteursrechten exploiteert zijn de tarieven bekend waarop de schadevergoeding begroot kan worden. Het past dan niet om aansluiting te zoeken bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem.

Rechter wijst de gevorderde schade en een volledige proceskostenveroordeling toe.2023 gepubliceerd
Bijgewerkt 3 april 2024