14 november 2018

Ongebruikelijk hoog tarief per kwartaal

ECLI:NL:RBDHA:2018:13431
Rechtbank Den Haag
Gemachtigde FOTOPERSBURO DIJKSTRA B.V. te Uithoorn: mr. L. de Vries
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. I.F. Dam

Een van de vele stockfoto-zaken van advocatenkantoor I-EE.

“3.3 Op internet zijn volgens [naam vof] nog tientallen andere foto’s te vinden die vrijwel identiek zijn aan deze foto. De conclusie is dat de foto geen auteursrechtelijke bescherming verdient … Bovendien had zij niet zelf de foto geplaatst, maar haar websitebouwer, die zij in vrijwaring wil oproepen.”

“4.1 Volgens artikel 210 lid 1 Rechtsvordering dient [naam vof] een verzoek tot oproep in vrijwaring te doen, met redenen omkleed, vóór alle weren, in de conclusie van antwoord. Hier heeft [naam vof] niet aan voldoen. Het verzoek tot het oproepen in vrijwaring van de websitebouwer wordt dan ook afgewezen.”
Een in persoon procederende gedaagde zal dit niet weten.

“4.4 Zij vordert tweemaal het bedrag van de licentievergoeding. Daarbij heeft zij in de dagvaarding gesteld dat zij € 265,00 per gebruik, per kwartaal rekent met een minimum van een kwartaal.
[naam vof] heeft zich hiertegen verweerd door erop te wijzen dat dat tarief hoger dan gebruikelijk is. In reactie daarop heeft Dijkstra ter zitting gesteld dat zij haar prijs in 2016 of 2017 heeft aangepast, namelijk €265,00 per jaar in plaats van per kwartaal.”

€265/jaar is nog steeds ongebruikelijk hoog.

Rechter wijst 25% van de vordering en de proceskosten toe, gedaagde moet €862,25 betalen.


ECLI:NL:RBDHA:2018:13431, Rechtbank Den Haag, 7007308/18-2792
Fotograaf was ten tijde van het maken van de foto in dienst bij Dijkstra


Repost nieuwsbrief Revue nr. 69, 30 juni 2022