20 december 2018

Nieuwsfoto's van reddingsacties van dieren

ECLI:NL:RBNHO:2018:11702
Rechtbank Zaanstad
Gemachtigde Mizzle Media: mr. L. de Vries
Gemachtigde gedaagde: mr. M.J. op ‘t Ende
Rechter: mr. J.H. Gisolf

“2.3. [gedaagde] exploiteert de website www.rhft.nl. Op deze website heeft hij onder de rubriek ‘Nieuws’ nieuwsitems getoond van ongevallen met en de reddingsacties van dieren, waarbij hij als gespecialiseerd hulpverlening was ingeschakeld.”

“4.2. … De nieuwsitems met inbegrip van de foto’s stonden al op een openbaar toegankelijke website. Hij heeft deze nieuwsitems onbewerkt geplaatst op zijn eigen website.”

“5.3 … Die nieuwsitems zijn hem aangeleverd en op zijn website geplaatst, met bronvermelding en link naar het nieuwsbericht op de oorspronkelijke bronsite. De nieuwsitems en foto’s zijn door hem niet bewerkt.”
Content die je op dezelfde wijze toont als op de openbaar toegankelijke bronwebsite en waar gehyperlinkt wordt naar de bronwebsite geldt sinds het Svensson Arrest als “een handeling bestaande in een mededeling”.

“5.5 … Bij de berekening van zijn schade heeft [eiser] aansluiting gezocht bij de gebruikelijke licentievergoeding die hij hanteert voor het gebruik van zijn foto’s op internet, te weten €240,00 per foto, per gebruik, per jaar met een minimum van een jaar. Op grond van dit (marktconforme) tarief zou hij recht hebben op een bedrag van €1.440,00. [gedaagde] heeft de hoogte van de schadevergoeding betwist. De kantonrechter is van oordeel dat de gevorderde schadevergoeding redelijk is en zal deze toewijzen. De (weersproken) stelling van [gedaagde] dat kranten normaal gesproken een bedrag van €60,00 voor zes foto’s betalen, is in de onderhavige zaak niet relevant. In het geval [gedaagde] vooraf toestemming had gevraagd aan [eiser] voor het gebruik van de foto’s, had hij kunnen onderhandelen over het tarief, maar dat heeft [gedaagde] niet gedaan en komt dus voor zijn eigen rekening.”
De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij eiser. €240/jaar per foto is geen marktconform tarief.

Rechter wijst de volledige proceskosten toe en gedaagde moet meer dan €3.700 betalen.


ECLI:NL:RBNHO:2018:11702, Rechtbank Noord-Holland, 7010387 / 18-2932
zes foto’s ‘dieren in nood’


#27 Revue