17 januari 2019

Verstekvonnis fotozaak

ECLI:NL:RBROT:2019:819
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eisers: mr. K.M. van Boven te Uitgeest
Gedaagde is niet verschenen
Rechter: mr. M. Verkerk

Twee eisers uit Vlaardingen die elk €600,- vorderen. Inhoudelijk wordt er niks vermeld over de zaak, zelfs niet of het over één of meerdere foto's gaat.

De kantonrechter:
  • veroordeelt gedaagde om aan eiser 1 te betalen €600,00 schadevergoeding voor de inbreuk
  • veroordeelt gedaagde om aan eiser 2 te betalen €600,00 schadevergoeding voor de inbreuk
  • veroordeelt gedaagde om aan eisers te betalen €358,88 kostenvergoeding vaststelling en invordering van de schade
  • veroordeelt gedaagde om aan eisers te betalen €180,00 vergoeding buitengerechtelijke incassokosten
  • veroordeelt gedaagde in de proceskosten: €324,01 aan verschotten en €180,00 salaris gemachtigde
Totaal €2.242,89

"en indien gedaagde niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan dit vonnis heeft voldaan ... €50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 aan kosten voor betekening onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, een en ander voor zover van toepassing te vermeerderen met btw"


Rechtbank Rotterdam 17 januari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:819
Kanton, intellectuele eigendom, auteursrecht, fotozaak, verstek, ambtshalve toetsing proceskosten art. 1019h Rv. Proceskosten op grond van Indicatietarieven in IE-zaken gelet op zeer eenvoudige, niet-bewerkelijke karakter van de zaak ambtshalve gematigd tot liquidatietarief. Buitengerechtelijke kosten ter vaststelling aansprakelijkheid en schade en ter verkrijging ter voldoening buiten rechte na rolbeslissing apart begroot.