09 november 2018

Kosten gematigd ivm eerdere procedures zelfde eiser

ECLI:NL:RBAMS:2018:8283
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. L. de Vries
Stichting procedeert bij bestuurder
Rechter: mr. C.W. Inden

Een van de vele rechtszaken over een stockfoto met advocatenkantoor I-EE

“4 … heeft [gedaagde] zelf op 28 oktober 2016 aan [eiser] een brief gestuurd met daarin het voorstel €25,00 te betalen. Dat is meer dan genoeg, gelet op de tarieven van [eiser].”
Blijkbaar kent gedaagde de tarieven van eiser en zijn die lager dan €25,00.

“7… Het verweer van [gedaagde] dat alleen eigen mensen van [gedaagde] de foto hebben gezien en dat het niet aan [gedaagde] is te wijten dat de foto op internet rondzwierf zonder naamsvermelding …”
Er zijn fotografen die zelf hun foto’s in groot formaat zonder naamsvermelding verspreiden op een wijze dat ze goed vindbaar zijn bij Google. Ik vind dat uitlokking.

“8. [eiser] berekent zijn schade aan de hand van artikel 9 en 10 van de algemene voorwaarden op viermaal de licentievergoeding, te weten €1.000,00. Het totale bedrag aan schade beperkt [eiser] tot een bedrag van €500,00, wat betekent dat hij naast de gederfde licentievergoeding aan overige schade €250,00 vordert. Dat bedrag komt de kantonrechter redelijk voor en zal dan ook naast het bedrag aan gederfde licentievergoeding worden toegewezen, evenals de gevorderde rente.”
De rechter neemt zonder bewijs aan dat de gederfde licentievergoeding €250,00 is terwijl gedaagde in haar schikkingsvoorstel meldt dat het tarief onder de €25,00 ligt.

“11 … De door de (voormalige) gemachtigde van [eiser] verstuurde brieven zijn voornamelijk kopieën van elkaar en voorts is het – gezien de eerdere vonnissen waarin de wederpartij is veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiser] – niet de eerste keer dat (dit bureau voor) [eiser] een dergelijke procedure begint. Verwacht mag worden, nu het voorbereidende werk reeds was gedaan, dat in minder uren dan voorgaande procedures de zaak kon worden behandeld. Daarbij kan overigens de vraag worden opgeworpen of het redelijk is dat [eiser] , nu hij reeds meerdere soortgelijke procedures heeft gevoerd en derhalve inmiddels weet hoe het werkt, opnieuw rechtskundige bijstand heeft ingeschakeld in plaats van degene die volgens hem inbreuk maakt zelf te benaderen om zijn schade vergoed te krijgen. Gelet op deze omstandigheden en voorts op de omstandigheid dat [gedaagde] , zo is niet betwist, een stichting is die door vrijwilligers wordt gedreven en die er financieel slecht voorstaat, worden de kosten voor het salaris van de gemachtigde naar billijkheid bepaald op €400,00. Daarnaast worden het griffierecht en de explootkosten toegewezen.”
Voor eenvoudige fotozaken geldt sinds 1 april 2017 een liquidatietarief, de kantonrechter had daar vanuit kunnen gaan in plaats van een ‘billijk’ bedrag te schatten.

Schade voor de stichting zo'n €1.100,00.


ECLI:NL:RBAMS:2018:8283, Rechtbank Amsterdam, CV18-17189
Kortdurend en onwetend gebruik door stichting die werkt met vrijwilligers. Schade en proceskosten gematigd ivm eerdere procedures door zelfde eiser.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 38, 22 maart 2022
Bijgewerkt 3 april 2024