10 september 2019

Screenshot van de "Waybackmachine"

ECLI:NL:RBNNE:2019:4096
Rechtbank Noord-Nederland
Gemachtigde eiser HOLLANDSE HOOGTE B.V.: Rosmalen Nedland,
Gemachtigde gedaagde RAAK TOTAALADVIES B.V.: T. Raspe.
Rechter: mr. M. Sanna

"2.6 ... Hollandse Hoogte en Permission Machine hebben Raak aansprakelijk gesteld en haar een schikkingsvoorstel gedaan inhoudende verwijdering van de foto en betaling van een bedrag van €295,00 aan gemiste licentievergoeding en gemaakte kosten."
Rechter wijst een iets hogere schadevergoeding toe dan de bij aanvang gevorderde.

"4.1 ... Raak betwist de vordering en voert daartoe, samengevat weergegeven, het volgende als verweer aan. Zij voert aan dat zij Hollandse Hoogte een aantal vragen heeft gesteld met betrekking tot de fotograaf van de foto, maar dat zij geen reactie heeft ontvangen. Daarnaast voert Raak aan dat op de website een andere foto heeft gestaan dan de foto waar het volgens Hollandse Hoogte om gaat."
Hollandse Hoogte vordert gemiste inkomsten en het lijkt me logisch dat ze dan bewijs moet overleggen dat zij een exclusieve licentie heeft van de fotograaf, dat de fotograaf al zijn rechten heeft overgedragen of dat de fotograaf toen hij de foto maakte in dienst was.

"5.3... Ten slotte heeft zij een screenshot van de "Waybackmachine" overgelegd, waaruit blijkt dat de foto op 11 oktober 2017 op de website zichtbaar is geweest. Raak heeft haar betwisting in het licht van de (gemotiveerde) stelling van Hollandse Hoogte niet (voldoende) onderbouwd. Zij heeft slechts volstaan met een herhaling van haar verweer dat zij om een bewijs van de overeenkomst tussen Hollandse Hoogte en de fotograaf heeft verzocht en dat zij de foto niet herkent."
Rechter gaat ervanuit dat Raak de bewuste foto gepubliceerd heeft.
N.B.: Bij mijn rechtszaak heeft de fotograaf van Hollandse Hoogte de foto teruggeplaatst op zijn website om aan te tonen dat mijn bewering dat de foto verwijderd was niet klopte.

"de kantonrechter:
-veroordeelt Raak om aan Hollandse Hoogte een bedrag van €345,31 te betalen aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 11 april 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
-veroordeelt Raak om aan Hollandse Hoogte een bedrag van €51,80 te betalen aan buitengerechtelijke kosten;
-veroordeelt Raak in de proceskosten, aan de zijde van Hollandse Hoogte tot op heden begroot op €393,83"
Zoals gebruikelijk 125% vrijwaringstarief Stichting Foto Anoniem toegewezen en proceskosten tegen liquidatietarief.


Rechtbank Noord-Nederland 10 september 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:4096
Permission Machine is gemachtigd om licenties aan te bieden en te verstrekken. Ook is zij gemachtigd om inbreuken op te sporen en de rechten van Hollandse Hoogte te handhaven.