10 september 2019

Tevergeefs gevraagd naar overeenkomst met de fotograaf

ECLI:NL:RBNNE:2019:4096
Rechtbank Noord-Nederland
Gemachtigde eiser HOLLANDSE HOOGTE B.V.: Rosmalen Nedland,
Gemachtigde gedaagde RAAK TOTAALADVIES B.V.: T. Raspe.
Rechter: mr. M. Sanna

Hollandse Hoogte, inmiddels onderdeel van ANP, stuurt ontzettend veel sommatiebrieven via partner Visual Rights Group. Visual Rights Group opereerde in 2019 nog onder de naam Permission Machine.
Waar een andere rechter in 2021 oordeelde dat ANP niet gemachtigd is om voor foto’s van freelance fotografen schadevergoedingen te vorderen neemt de rechter in deze zaak zonder bewijs aan dat Hollandse Hoogte op eigen naam schade mag vorderen.
Volgens IE-forum gaat het geschil over deze foto, gemaakt door freelance fotograaf Robin Utrecht.


 
"2.6 ... Hollandse Hoogte en Permission Machine hebben Raak aansprakelijk gesteld en haar een schikkingsvoorstel gedaan inhoudende verwijdering van de foto en betaling van een bedrag van €295,00 aan gemiste licentievergoeding en gemaakte kosten."
Rechter wijst een hogere schadevergoeding toe dan bij aanvang gevorderd.

"4.1 ... Raak betwist de vordering en voert daartoe, samengevat weergegeven, het volgende als verweer aan. Zij voert aan dat zij Hollandse Hoogte een aantal vragen heeft gesteld met betrekking tot de fotograaf van de foto, maar dat zij geen reactie heeft ontvangen. Daarnaast voert Raak aan dat op de website een andere foto heeft gestaan dan de foto waar het volgens Hollandse Hoogte om gaat."
Hollandse Hoogte antwoordt niet op vragen met betrekking tot de maker, de eerste -en mogelijk nog steeds- rechthebbende.
Op internet zijn meerdere foto's van het beeldje te vinden, genomen uit dezelfde hoek.

"5.3... Ten slotte heeft zij een screenshot van de "Waybackmachine" overgelegd, waaruit blijkt dat de foto op 11 oktober 2017 op de website zichtbaar is geweest. Raak heeft haar betwisting in het licht van de (gemotiveerde) stelling van Hollandse Hoogte niet (voldoende) onderbouwd. Zij heeft slechts volstaan met een herhaling van haar verweer dat zij om een bewijs van de overeenkomst tussen Hollandse Hoogte en de fotograaf heeft verzocht en dat zij de foto niet herkent."
Rechter neemt aan dat Raak de bewuste foto gepubliceerd heeft. Ik kan niet afleiden uit het vonnis of de bewuste foto op de website heeft gestaan of dat dat een gelijkende foto was.
De rechter neemt zonder - het door Raak opgevraagde - bewijs aan dat Hollandse Hoogte gerechtigd is om de procedure op eigen naam te voeren.

"de kantonrechter:
-veroordeelt Raak om aan Hollandse Hoogte een bedrag van €345,31 te betalen aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 11 april 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
-veroordeelt Raak om aan Hollandse Hoogte een bedrag van €51,80 te betalen aan buitengerechtelijke kosten;
-veroordeelt Raak in de proceskosten, aan de zijde van Hollandse Hoogte tot op heden begroot op €393,83"

Zoals inmiddels bijna standaard in 2019 wijst de rechter 125% van het vrijwaringstarief Stichting Foto Anoniem toe met proceskosten tegen liquidatietarief.


Rechtbank Noord-Nederland 10 september 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:4096
Permission Machine is gemachtigd om licenties aan te bieden en te verstrekken. Ook is zij gemachtigd om inbreuken op te sporen en de rechten van Hollandse Hoogte te handhaven.

Bijgewerkt op 27 februari 2024