05 februari 2018

Onduidelijk of watermerk eiser was aangebracht

ECLI:NL:RBDHA:2018:1227
Rechtbank Den Haag
Gemachtigde eiser: mr. C.W. Meindersma (Charlotte’s Law & Fine Prints)
Of gedaagde Welingelichtekringen.nl in persoon procedeert is onbekend
Rechter: mr. E.A.W. Schippers, tot 2008 werkzaam als advocaat bij Höcker Advocaten B.V. te Amsterdam

Beeldmateriaal waarvan gedaagde meende dat het afkomstig was vanuit de feed van ANP en mocht dat niet zo zijn “dan is uw voorstel zeer ver buiten de realiteit zoals wij die beleven.”
Het beeldmateriaal is direct verwijderd en er zijn voorafgaande aan de procedure pogingen ondernomen om te schikken.

“3.3 [gedaagde] verweert zich tegen de vorderingen. Hij concludeert tot afwijzing en voert daartoe, zakelijk weergegeven, het volgende aan.Er is geen sprake van inbreuk op [eiser] ’ auteursrechten. [gedaagde] heeft conform het citaatrecht een aantal seconden geciteerd uit de video die hij op de website van NOS aantrof.
NOS heeft de video geplaatst alsof zijzelf de rechten heeft, zonder vermelding van [eiser] ’ naam. [gedaagde] kon dus niet weten dat [eiser] de rechthebbende was. NOS gaat hergebruik niet tegen maar maakt het juist gemakkelijk door een embedcode toe te voegen.”
Volgens gedaagde ontbrak de naam van de maker bij de bron.

“4.4 … Dat er een watermerk in de door NOS openbaar gemaakte video was aangebracht, is door [gedaagde] onvoldoende gemotiveerd weersproken.”

Eiser hoeft van de rechter niet te bewijzen dat zijn watermerk was aangebracht, gedaagde moet aantonen dat het niet zo was. De omgekeerde wereld!

“4.7 … Nu aan de voorwaarde van het vermelden van de bron waaronder de naam van de maker niet is voldaan, wordt het beroep op het citaatrecht afgewezen.”
Niet bewezen is of de naam van de maker bij de bron (NOS) vermeld stond.

“4.10 … [gedaagde] betwist dat hij de video bewerkt heeft, dat hij daarbij een gif-bestand van de video heeft gemaakt en het watermerk heeft verwijderd.”

“4.11 … Nu ook [gedaagde] er (inmiddels) vanuit gaat dat hij de video van de NOS-site heeft overgenomen, valt zonder nadere onderbouwing – die door [gedaagde] niet is verschaft – niet in te zien dat iemand anders dan [gedaagde] de conversie heeft uitgevoerd en het watermerk heeft verwijderd, althans daarvoor heeft [gedaagde] onvoldoende aangevoerd.”
Een onnavolgbare redenering.

"4.12 Daarmee staat vast dat [gedaagde] de video heeft bewerkt."
Een onnavolgbare conclusie.

Rechter kent €1.875,50 als schadevergoeding toe plus proceskosten €4.840,34 (waarvan €4.516,12 aan salaris gemachtigde) en nakosten €131,00 verhoogd met € 68,00 in geval van betekening.


ECLI:NL:RBDHA:2018:1227, Rechtbank Den Haag, 6963190
inbreuk auteursrecht, begroting schadevergoeding


In een vergelijkbare zaak, met dezelfde eiser en gemachtigde, werd gedaagde vrijgesproken:
Geen inbreuk op auteursrecht fotograaf door gebruik still op HoeVrouwenDenken.nl | Boek9
Beroep HoeVrouwenDenken op citaatrecht slaagt: video is rechtmatig openbaar gemaakt, still vervult in het artikel een duidelijke functie en vermelding van Omroep West als bron volstond. Geen inbreuk persoonlijkheidsrechten: bronvermelding Omroep West volstond en onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van verminking van het werk.

Repost nieuwsbrief Revue nr. 24, 15 februari 2022
Bijgewerkt op 3 april 2024