15 februari 2018

Foto’s kunnen zonder watermerk van de site worden gedownload

ECLI:NL:RBAMS:2018:821
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eisers Masterfile Corporation en Mediapro Mediamarketing GmbH: mr. H. Maatjes
Gedaagde Overstappen.nl Home Service B.V. procedeert bij haar indirect bestuurder
Rechter: mr. A.W.J. Ros

Een zaak over een stockfoto van Masterfile.

“1.4 … Zij sommeert Overstappen.nl om een vergoeding te betalen van €5.380,00 inclusief een bedrag van €500,00 voor juridische kosten. Kort na ontvangst van deze brief heeft Overstappen.nl de betreffende afbeelding van haar site verwijderd.”

“1.5 Bij e-mail van 4 oktober 2016 heeft Overstappen.nl aan mr. Maatjes verzocht om overlegging van de overeenkomst tussen de fotograaf en Masterfile. Voorts betwist Overstappen.nl de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag. Zij schrijft dat de vergoeding bij gebruik van de toepasselijke opties ten hoogste € 290,00 kan bedragen.”
Onbekend is of Masterfile bewijs heeft geleverd de exclusieve rechten te hebben van deze foto.

“8 … Het enkele feit dat foto’s zonder meer illegaal (zonder watermerk) van de site van Masterfile zelf kunnen worden gedownload, zoals onbetwist is gesteld, en daardoor makkelijker kunnen worden verspreid is, gelet op de belangen die Masterfile zegt te behartigen, zeker merkwaardig, maar onvoldoende om van uitlokking te kunnen spreken.”

“9 … Het verweer van Overstappen.nl dat deze vergoeding niet hoger kan zijn dan een vergoeding op basis van marktconforme tarieven wordt verworpen. Het staat Masterfile in beginsel vrij om haar eigen prijzen te bepalen, dus ook om hogere prijzen dan concurrenten te hanteren.”

“De kantonrechter veroordeelt Overstappen.nl tot betaling aan Masterfile van: €290,00 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2016 tot aan de voldoening;
compenseert de proceskosten aldus dat elk der partijen de eigen kosten draagt.”


Dit komt overeen met het gedane tegenvoorstel waardoor de procedure onnodig is en Overstappen.nl haar kosten vergoed had moeten krijgen. Bovendien is de toegekende €290 nog geen 5% van het gevorderde bij aanvang (€5.880) waardoor mijn inziens sprake is van een poging tot oplichting.


ECLI:NL:RBAMS:2018:821, Rechtbank Amsterdam, CV 16-32761
Vergelijkingswebsite Overstappen.nl heeft een foto op haar website geplaatst zonder voorafgaande toestemming. Nu Overstappen.nl de auteursrechten heeft geschonden moet zij stockfotografiebureau Masterfile 290 euro betalen.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 64, 24 juni 2022