19 december 2017

Plagiaat; gedaan alsof het eigen foto's zijn

ECLI:NL:RBDHA:2017:15526
Rechtbank Den Haag
Gemachtigde eiser SP Networks B.V.: mr. C.W. Meindersma
Gemachtigde gedaagde: mr. R.P. Seger
Rechter: mr. C.W.D. Bom

“2.5... [gedaagde] heeft de onder 2.2 genoemde vier foto’s gedownload en deze op de webpagina www.trendviraal.nl geüpload … De foto’s zijn gebruikt … zonder dat de namen van de fotografen werden vermeld. Onderaan de webpagina staat “COPYRIGHT © 2016 TRENDVIRAAL” vermeld. [gedaagde] heeft van foto 1 ook een bijgesneden versie geplaatst.”

Een opzettelijke inbreuk door een professionele partij die bovendien gedaan heeft alsof ze de rechten had. Volgens Richtlijn 2004/48/EG* ben je dan schadeplichtig.

Eiser begroot de schade op:

  • Vijfmaal inbreuk op het auteursrecht à €285,00 €1.425,00
  • Vijfmaal het ontbreken van de naamsvermelding à €285,00 €1.425,00
  • Vijfmaal het wekken van de indruk dat de werken van de fotografen afkomstig zijn à €285,00 €1.425,00
  • Eenmaal verminking/bewerking van foto 1 à €285,00 €285,00 +
Totaal € 4.560,00

“5.4 … Bij de begroting van de schade neemt de kantonrechter als uitgangspunt dat SP Networks ten minste aanspraak kan maken op een schadevergoeding gelijk aan de gebruikelijke licentievergoeding die [gedaagde] verschuldigd zou zijn geweest indien hij voorafgaand aan de plaatsing op de website toestemming had gevraagd. [gedaagde] heeft niet betwist dat in dat geval een tarief van € 285,00 per foto zou zijn gerekend.”

De professioneel gemachtigde van gedaagde heeft nagelaten het gestelde (mijn inziens onwaarschijnlijk hoge) tarief te betwisten. Rechter volgt eiser verder in de (mijn inziens ongegronde) opslagen en wijst de begrote schade van €4.560 toe met een volledige proceskostenveroordeling waaronder €4.804,15 als het aan de gemachtigde van SP Networks toekomende salaris. Gedaagde wordt veroordeeld tot een bedrag van ruim €10.000 totaal. Daarnaast draait gedaagde op voor de eigen kosten gemachtigde.

* Uit Richtlijn 2004/48/EG:
Artikel 13 lid 1: “…de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade”
Mijn inziens betekent dat dat iemand die niet wist dat hij inbreuk pleegde en dat redelijkerwijs ook niet had kunnen weten (bijvoorbeeld iemand die niet professioneel handelt, een foto toegestuurd heeft gekregen of bij een website overname) niet schadeplichtig is.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15526, Rechtbank Den Haag, 6166562 RL EXPL 17-17561
Vorderingen worden toegewezen.


Van SP Networks BV met gemachtigde mr. C.W. Meindersma zag ik nog een ander, niet op rechtspraak.nl gepubliceerd, vonnis [IE-forum]. Gedaagde is een advocatenkantoor. Advocaten moeten weten dat je toestemming nodig hebt van de rechthebbende en zijn dus schadeplichtig. Ondanks dat in deze zaak naar ik aanneem goed verweer is gevoerd heeft de rechter, mr. I.F. Dam, de gevorderde -mijn inziens onwaarschijnlijk hoge- schade en volledige proceskosten toegewezen.

Ktr. Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, IEF 17563 (SP Networks tegen Ozdemir Advocaten)
Pdf via IE-forum

Repost Nieuwsbrief Revue nr. 73, 19 augustus 2022
Bijgewerkt 19 september 2023