13 november 2017

Het portretrecht van David Pinto

ECLI:NL:RBDHA:2017:16766
Rechtbank Den Haag
Gemachtigde eiser Mats van Soolingen: mr. C.W. Meindersma (Charlotte’s Law & Fine Prints)
Gemachtigde gedaagden David Pinto en Vereniging Liberté Egalité Fraternité h.o.d.n. LEF: G. Veldhuisen (Juradvin incassobureau en juridische dienstverlening)
Rechter: mr. E.A.W. Schippers, tot 2008 werkzaam als advocaat bij Höcker Advocaten B.V. te Amsterdam

Een uitspraak die ik 23 september 2023 langs de meetlat gelegd heb op mijn blog. Op 10 januari 2024 is het vonnis gepubliceerd door Rechtspraak.nl.

"1.2
[eiser] heeft in opdracht van Stichting Folia Civitatis (hierna: Folia) op vrijdag 12 juni 2015 portretfoto’s gemaakt van [gedaagde] . (Enkele van) deze foto’s waren bedoeld om te worden afgedrukt bij een interview met [gedaagde] in het door Folia uitgegeven papieren magazine en de website van Folia."

Daarmee heeft deze geportretteerde het recht zoals geformuleerd in art. 19.1 en 19.3 van de auteurswet. Hij mag de portretfoto's zelf verveelvoudigen en (met naamsvermelding fotograaf mits die naam bij of op de foto is vermeld) op een website publiceren. 

"2.3
Op 14 oktober 2016 ontdekte [eiser] dat [gedaagde] althans [naam vereniging] , de werken tweemaal verveelvoudigd en openbaar heeft gemaakt op de website (homepage en persoonlijke pagina van [gedaagde] ) van [naam vereniging] , te weten “ [website] ”.

Geportretteerde is oprichter en bestuurder van LEF, de verveelvoudiging door LEF is dus toegestaan onder art. 19.1 Aw. Van openbaarmaking is geen sprake omdat het werk reeds in druk is verschenen, art. 12.1.2 Aw.

"2.7
Als gevolg van voormelde inbreuken op de rechten van [eiser] heeft [eiser] schade gelden. [eiser] vordert de hoofdelijke veroordeling van [gedaagde] en [naam vereniging] tot vergoeding van die schade. Vooralsnog becijfert [eiser] die schade als volgt:
- 1 x foto op de homepage à € 400,- € 400,-
- 1 x foto op een niveau onder de homepage à € 300,- € 300,-
- 1 x ontbreken van de naamsvermelding van [eiser] bij de foto op de homepage à € 400,- € 400,-
- 1 x ontbreken van de naamsvermelding van [eiser] bij de foto op een niveau onder de homepage à € 300,- € 300,-
- 1 x wekken van de indruk dat de foto op de homepage van [gedaagde] en/of [naam vereniging] zelf is à 400,- € 400,-
- 1 x wekken van de indruk dat werken van [eiser] op eenniveau onder de homepage van [gedaagde] en/of [naam vereniging] zelf zijn à € 300,- € 300,- +
totaal € 2.100,-."
Mijn inziens zijn de rechten van de fotograaf niet geschonden.
Fotograaf stelt inkomsten misgelopen te hebben wegens het hergebruik van de foto zonder zijn naam en meent daarbij ook nog eens een boete te kunnen opleggen voor de standaard copyrightvermelding in de footer van de website. In het vonnis staat niks over of de naam van de fotograaf bij Folia op of bij de foto stond vermeld. Op de website van Folia staat bij de aankondiging van het interview met een foto uit dezelfde serie geen naam vermeld.
In het vonnis staat niks over het bedrag dat de fotograaf voor het maken van de foto's van Folia ontving.
Desalniettemin wijst de rechter het gevorderde volledig toe.

"6.12
(...) [eiser] vordert de reële kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv en stelt deze, voorzien van een specificatie, op € 4.827,56. [gedaagde] en [naam vereniging] hebben onvoldoende betwist dat die kosten onredelijk zijn."

De rechter veroordeelt gedaagde tot de volledige proceskosten.

"6.15
Zoals ook hiervoor in conventie is overwogen heeft [gedaagde] een verzilverbare populariteit. (...) Niet is gesteld of gebleken dat [eiser] gebruik heeft gemaakt van de foto’s bijvoorbeeld door deze op een of andere wijze te publiceren."

De fotograaf heeft toestemming nodig van de geportretteerde om de foto, anders dan voor de opdracht, te gebruiken, art.20.1 Aw. Mijn inziens kan de fotograaf zonder quitclaim van de geportretteerde geen inkomsten zijn misgelopen, zeker niet van de geportretteerde zelf.

Met nakosten moest David Pinto met zijn vereniging meer dan €7.000,- betalen.
De uitgever van zijn boek heeft eerder al een onbekend bedrag betaald voor de bewuste portretfoto.


Rechtbank Den Haag 13 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:16766
Inbreuk auteursrecht fotograaf door zonder toestemming van de auteursrechthebbende fotograaf foto's op een website te publiceren, schending persoonlijkheidsrechten door publicatie onder andere naam dan die van de maker/auteursrechtehhebbende.

Gepost op Fotoclaim.nl op 11 januari 2024.