21 december 2017

Vogelfoto's van een gepensioneerd amateurfotograaf

ECLI:NL:RBROT:2017:10388
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: mr. S.W. van Zijll
Gemachtigde gedaagde: mr. T.E. Deurvorst
Rechter: mr. P. Joele

“2.2 [eiser] is een gepensioneerd amateur-natuurfotograaf.”

“2.3… De stichting draait volledig op vrijwilligers. … [eiser] was lid van de vogelwerkgroep. Op de website van de vogelwerkgroep stonden foto’s van [eiser]. [eiser] had daarvoor toestemming gegeven.”

“2.4 In 2012 heeft [gedaagde 1] dvd’s gemaakt waarop onder meer foto’s van [eiser] stonden. Deze dvd’s zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2013 verdeeld onder de vrijwilligers van de stichting en de dvd is gedurende een periode van twee jaar afgespeeld in een bezoekerscentrum. De foto’s op de dvd waren afkomstig van de website van de vogelwerkgroep.”

“2.5 Op 10 september 2014 heeft [eiser] in een e-mailbericht aan [gedaagde 1] verzocht de foto’s van de website van de stichting te verwijderen. [gedaagde 1] heeft aan dat verzoek voldaan. Ook heeft de stichting de vrijwilligers gevraagd de dvd’s terug te geven.”

“5.10 [eiser] heeft de door hem geleden schade begroot aan de hand van de door hem gederfde winst. Hij stelt in het verleden foto’s te hebben verkocht voor €100,- per stuk. Volgens eiser heeft hij daarom voor een bedrag van €12.000,- (120 foto’s x €100,-) aan schade geleden. [eiser] heeft echter niet gesteld dat de stichting of de mensen aan wie de dvd’s zijn verstrekt, voor de foto’s zou(den) hebben betaald indien zij de foto’s niet op onrechtmatige wijze hadden verkregen.”

Voor recht wordt verklaard dat de stichting de rechten van eiser geschonden heeft. De schade wordt afgewezen. Eiser moet de kosten gemachtigde stichting betalen €2.254,23.

In hoger beroep wordt het vonnis vernietigd en wordt er een schade van €3.025 toegekend. Met proceskosten moet de stichting dan meer dan €7.500 betalen aan eiser. Haar eigen kosten voor twee procedures, ik schat minimaal €5.000, komen daar nog bovenop.


ECLI:NL:RBROT:2017:10388, Rechtbank Rotterdam, 5892724 CV EXPL 17-2914
Onrechtmatig gebruik natuurfoto’s door stichting. Vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen. De door eiser berekende vergoeding betreft geen schade en evenmin is sprake van gederfde winst.

B920191022_Hof_Den_Haag_Vogelfotos
Hoger beroep (pdf)
Niet gepubliceerd op rechtspraak.nl waardoor gedaagden blijven verwijzen naar het voor hen gunstige vonnis in eerste aanleg.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 56, 8 juni 2022