15 januari 2018

Hobby-stichting tegen hobby-vereniging

ECLI:NL:RBAMS:2018:133

Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser Stichting tot behoud van de oldtimer caravan: mr. Q.J.A. Meijnen
Gedaagde Vereniging Constructam Caravan Club procedeert bij H.L. Wynia, voorzitter
Rechter: mr. L. van Berkum

Een geschil over een banale foto van een oude caravan gemaakt door een amateurfotograaf.

"1.4. De Stichting heeft CCC in juli en augustus 2016 brieven en vervolgens e-mails gestuurd en daarin aanspraak gemaakt op een vergoeding voor het volgens De Stichting zonder toestemming gebruiken van de foto. CCC heeft niet op deze brieven en e-mails gereageerd."

"2... Tot slot vordert De Stichting CCC te veroordelen tot betaling van €600,- aan schadevergoeding wegens inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van De Stichting, met veroordeling van CCC in de werkelijk door De Stichting gemaakte proceskosten, op het moment van dagvaarden begroot op €3.510,-."
Persoonlijkheidsrechten blijven bij de fotograaf en kunnen niet overgedragen worden.

"4... Overigens ontbreekt het bewijs dat de gewraakte foto toebehoort aan De Stichting ... los daarvan voert zij nog aan dat de foto niet voldoet aan de criteria die relevant zijn voor auteursrechtelijke bescherming... Ten slotte voert CCC aan dat – als al wordt aangenomen dat De Stichting de rechthebbende is van de foto en dat de foto auteursrechtelijke bescherming verdient – er vanwege het ontbreken van commercieel belang geen sprake is van schade."

"5. Aanvankelijk heeft CCC betwist dat De Stichting dan wel haar voorzitter de maker is van de foto. Tegenover de nadere toelichting bij repliek heeft CCC (bij dupliek) onvoldoende nader betwist dat de voorzitter de foto heeft gemaakt, zodat daarvan wordt uitgegaan. Onbetwist is verder gebleven dat de foto is gemaakt door de voorzitter in zijn hoedanigheid als voorzitter van De Stichting en ten behoeve van De Stichting. Het maken van de foto dient dan ook aan De Stichting te worden toegerekend."


Rechter vindt de foto voor bescherming in aanmerking komen, wijst de schade af en compenseert de proceskosten, dat wil zeggen dat ieder de eigen kosten draagt. Had de Vereniging een jurist ingehuurd, had zij -ondanks dat de foto na eerste aanschrijven van de website verwijderd was- deze kosten niet vergoed gekregen. Voor de Stichting schat ik dat haar schade richting de €8.000,- gaat.


Rechtbank Amsterdam 15 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:133
geen professionele fotograaf of commercieel belang, geen schade

2023 gepubliceerd
Bijgewerkt 3 april 2024