05 oktober 2016

Hyperlink naar website Telegraaf

ECLI:NL:RBNHO:2016:8077
Rechtbank Alkmaar
Gemachtigde eiser: mr. R.M. Mijnsbergen, advocaat te Uitgeest
Gedaagde procedeert in persoon.
Rechter: mr. P.G. Vroom

Deze zaak lijkt veel op deze zaak van 4 jaar eerder. Een krantenartikel met foto met een hyperlink naar de bronwebsite, de Telegraaf. Dit vonnis is van ná het Svensson-arrest waar geconcludeerd is dat een hyperlink niet beschouwd moet worden als een mededeling aan nieuw publiek. En dat je met een hyperlink het volledige werk, op identieke wijze, mag insluiten (embedden).

De foto is niet bewerkt en er is geen winstoogmerk.

“2.3. [x] heeft [y] op 6 oktober 2015 gesommeerd de inbreuk op het auteursrecht van [x] te staken en een regeling te treffen ten bedrage van €530,–. [y] heeft daarop volstaan met verwijdering van de foto van zijn website.
[x] hanteert voor het gebruik van haar foto’s op internet, waarop haar auteursrecht rust, een tarief ten bedrage van € 265,– per foto per kwartaal, met een minimum van een kwartaal, naar zij stelt een landelijk gebruikelijk tarief.
2.4. Tussen partijen is eerder, in 2015, wel een schikking bereikt ter zake van het zonder toestemming openbaar maken door [y] van een door [x] vervaardigde foto zonder dienst naamvermelding.”

Eiser is een fotograaf die veel van dit soort claims verstuurt en beweert dat zijn tarief €265/kwartaal is. Ik kan me niet voorstellen dat de bronwebsite, de Telegraaf, dat betaalt. Het is zeer zeker geen landelijk gebruikelijk tarief.

“3.3. [y] betwist dat inbreuk is gemaakt op het auteursrecht en voert tot verweer, kort gesteld, het volgende aan.
Hij heeft naar eer en geweten een compleet artikel met foto van [x] één op één overgenomen vanaf de website van De Telegraaf met gebruikmaking van zijn beschikbare technische mogelijkheden om zo het complete artikel te kunnen embedden op zijn website.
Voor zover dit technisch mogelijk was in combinatie met zijn WordPress gestoelde website, heeft hij zoveel mogelijk verwezen naar het oorspronkelijke artikel en de bijbehorende foto.
Hij voegt daaraan toe, dat het voor hem om technische redenen niet mogelijk bleek om voornoemde naamsvermeldingen onder de foto te plaatsen.
[y] concludeert, met verwijzing naar de uitspraak van het Europees Hof van 13 februari 2014 (in de zaak Svensson, C-466/12 ), dat in casu geen sprake is van een verwijtbare inbreuk op het auteursrecht van [x].”

Uit het vonnis kan ik niet afleiden of de naam van de fotograaf bij de Telegraaf was vermeld. Ik weet niet of er op dezelfde wijze is geframed. Ik weet niet of gedaagde de foto zelf gedown- en upload heeft of dat dat automatisch via Wordpress is gegaan. Ik weet niet of het artikel bij de Telegraaf achter een slotje zat.

“5.2. Veroordeelt [y] om tegen kwijting aan [x] te betalen een schadevergoeding van € 530,– voor de inbreuk op voormelde rechten van [x] .
5.3. Veroordeelt [y] in de daadwerkelijke proceskosten ex art. 1019h Rv, die tot heden voor [x] worden vastgesteld op een bedrag van € 2.779,60 (€ 79,35 aan dagvaardingskosten, € 471,– aan griffierecht en een bedrag van € 2.229,25 voor salaris gemachtigde van [x] ).
5.4. Veroordeelt [y] voorts tot betaling van € 100,– aan nakosten voor zover daadwerkelijk nakosten door [x] worden gemaakt.
5.5. Veroordeelt [y] in de wettelijke rente over vermelde bedragen te rekenen vanaf de datum van betekening van dit vonnis.”

Een kleine €3.000 voor iets waar mijn inziens door de hyperlink naar het originele bericht geen nieuw publiek wordt bereikt.


ECLI:NL:RBNHO:2016:8077, Rechtbank Noord-Holland, 5035810 \ CV EXPL 16-3483 (H.K.)
Gedaagde meent ten onrechte een beroep te kunnen doen op het zogenaamde “embedden”.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 46, 19 april 2022
Bijgewerkt 21 mei 2024