13 januari 2017

Stichting De Moslimkrant

ECLI:NL:RBROT:2017:1143
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: mr. R.M. Mijnsbergen te Rotterdam
Gedaagde Stichting De Moslimkrant procedeert in persoon bij haar voorzitter
Rechter: mr. J.W. Langeler

"1.2 De Moslimkrant is, hoewel daartoe naar behoren opgeroepen, niet verschenen op de comparitie van partijen."

"4 Het verweer
De Moslimkrant heeft de vordering betwist en heeft daartoe het volgende aangevoerd. Bij de foto stond geen naam vermeld. Op het moment dat het bericht van de advocaat binnen kwam, is de foto direct van de website gehaald. Ook is aangeboden om €150,00 te betalen."

Gedaagde heeft de foto zonder watermerk gevonden en kon niet weten dat eiser mogelijk de rechten heeft. Een bedrag van €150,00 is mijn inziens meer dan billijk voor misgelopen licentie-inkomsten.

"5.1 De kantonrechter stelt voorop dat als onbetwist vast staat dat [eiser] De Foto zelf heeft gemaakt."
Wie eist bewijst, het is niet aan gedaagde om aan te tonen of eiser liegt als hij stelt de foto zelf gemaakt te hebben.

"5.3... De Moslimkrant heeft niet betwist dat [eiser] voor het gebruik van zijn foto’s als basisprijs een bedrag van € 270,00 exclusief BTW per foto hanteert ... [eiser] is de gebruikelijke licentievergoeding misgelopen die De Moslimkrant anders verschuldigd zou zijn geweest. ...zijn vordering verminderd tot €675,- welk bedrag de kantonrechter als redelijk voorkomt."
Wie eist bewijst, het is niet aan gedaagde om aan te tonen dat een eiser liegt over de licentievergoeding die hij normaliter, als er vooraf toestemming wordt gevraagd, ontvangt voor gebruik van een foto.

"5.5...Voor salaris heeft de gemachtigde van [eiser] €1.609,50 begroot, welk bedrag wordt gespecificeerd in de aan de pleitnotie van mr. Mijnsbergen gehechte schriftelijke urenverantwoording."
Advocaatkosten zijn opgelopen door een comparitie te gelasten.
De rechter doet er ondanks dat de foto gelijk is verwijderd en de procedure enkel gaat over de hoogte van de schadevergoeding een volledige proceskostenveroordeling bovenop van €2.081,45.
Schadevergoeding