03 februari 2017

Uit de kleren voor glamoursite glmrr.nl

ECLI:NL:RBAMS:2017:318
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. Q.J.A. Meijnen
Gemachtigde gedaagde Pixfund: mr. M.H. Hamberg
Rechter: mr. B.T. Beuving, griffier: mr. A. Vogelzang

Vier foto’s van een actrice zijn bij een poll geplaatst. Daarbij is vermeld dat de foto’s afkomstig zijn van het Instagram-account van de actrice.

“2.6. Het management van [actrice] heeft per e-mail van 7 september 2015 aan Pixfund laten weten dat zij geen medewerking zal verlenen aan een eventuele photoshoot en heeft verzocht om verwijdering van de poll en verwijdering van de foto’s van [actrice] van de door Pixfund beheerde websites. [naam] heeft (namens Pixfund) per e-mail aan [actrice] aangegeven dat vanwege deze mededeling de poll en de foto’s van [actrice] direct zijn verwijderd.”
Foto’s zijn verwijderd op verzoek van de geportretteerde. Fotograaf komt nadien zijn rechten opeisen. Zijn rechten worden op dat moment niet meer geschonden.

“4.6 … Door Pixfund is betwist dat €500,00 per foto een gebruikelijke vergoeding betreft. [eiser] onderbouwt zijn gevorderde vergoeding met facturen die hij heeft gestuurd naar aanleiding van zonder zijn toestemming gepubliceerde foto’s (zie productie 10 [eiser] ). Dit is echter geen onderbouwing van hetgeen normaal (dus indien wel toestemming zou zijn verkregen) zou worden betaald voor een dergelijk gebruik van foto’s. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Pixfund aangevoerd dat een bedrag van €250,00 per foto overeenstemt met de Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem. De kantonrechter zal hierbij aanhaken en de te betalen licentievergoeding dan ook begroten op €250,00 per foto waarbij rekening is gehouden met de korte duur van publicatie alsmede met het -onbetwist gestelde- beperkte aantal bezoekers van de website van Pixfund.”
De rechter gebruikt de vrijwaringstarieven van Stichting Foto Anoniem om de schade te verlagen. Dat zijn geen marktconforme bedragen die vrijwillig betaald worden voor reeds elders gepubliceerde foto’s.

“4.10 … De kantonrechter acht daarbij van belang dat de in dit vonnis toegewezen schadevergoeding een fractie is van de vordering van [eiser] en dat [eiser] zowel in het minnelijk voortraject als in deze procedure steeds heeft vastgehouden aan deze vordering, ondanks dat Pixfund meerdere malen een bedrag heeft geboden dat hoger is dan het thans toegewezen bedrag.”
Eiser vorderde 300% van het misgelopen licentietarief, in totaal €6.000,- voor 4 foto’s. Rechter wijst €1.000,- toe. Ondanks dat dat minder is dan meerdere malen aangeboden door Pixfund moet Pixfund een deel van de proceskosten van eiser betalen en draagt haar eigen advocaatkosten.


ECLI:NL:RBAMS:2017:318, Rechtbank Amsterdam, 4779546 \ CV EXPL 16-3641
Gevorderde opslag op de gebruikelijke licentievergoeding afgewezen. Daadwerkelijke proceskosten (1019h Rv) afgewezen.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 52, 20 mei 2022