06 april 2017

Geen auteursrecht op foto temperatuurmeter

ECLI:NL:RBNHO:2017:10089
Rechtbank Zaanstad
Gemachtigde eisers Masterfile Corporation en Mediapro Mediamarketing GMBH: mr. H. Maatjes
Gemachtigde gedaagde: mr. H.J.A.M. Dohmen
Rechter: mr. S. Kleij
Deze zaak is bekend geworden omdat de foto niet voor bescherming in aanmerking kwam. Dat is uitzonderlijk, meestal gaat een rechter er in mee.

“5.6. De proceskosten komen voor rekening van Masterfile en Mediapro, omdat zij ongelijk krijgen. Op grond van artikel 1019h Rv zal de kantonrechter Masterfile en Masterpro veroordelen in de werkelijke kosten, door haar begroot op €7.294,92. De kantonrechter volgt Masterfile en Mediapro niet in het standpunt dat deze proceskosten buitensporig hoog en buitenproportioneel zijn. [gedaagde] heeft zijn proceskosten onderbouwd met een urenstaat. Gebleken is dat het bedrag binnen de indicatietarieven in IE-zaken blijft. De gevorderde rente over de proceskosten zal worden toegewezen vanaf de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis.”

Een prachtig vonnis met een stevige proceskostenveroordeling om geroutineerde foto-claimers af te schrikken. Een (vermeend) inbreukmaker heeft er echter niets aan. Eindoordeel of een foto voor bescherming in aanmerking komt ligt bij de rechter. Bovendien kan een eiser in hoger beroep gaan. Hoe hoger het toegekende bedrag hoe groter de kans daarop.


ECLI:NL:RBNHO:2017:10089, Rechtbank Noord-Holland, 5512402
inbreuk op een auteursrecht. In geschil tussen partijen is of de betreffende foto van een temperatuurmeter in een auto een auteursrechtelijk beschermd werk is.

Foto gekopieerd en sommatie ontvangen? Verweer u zelf | DohmenAdvocaten:
geen auteursrecht = geen auteursrechtinbreuk = geen schadevergoeding!


Repost nieuwsbrief Revue nr. 31, 28 februari 2022
Bijgewerkt 27 september 2023