12 mei 2017

Inge de Bruijn voor Sapph

ECLI:NL:RBAMS:2017:3442
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: aanvankelijk mr C.m.J. Moerkens (FNV), thans mr. D. van Eek
Gemachtigde gedaagde Mediamaatjes B.V.: mr. M.Ch. Kaaks
Rechter: mr. C.W. Inden

Bron: FaceMePLS
Op de website 925.nl is bij een artikel over Sapph een reclameposter met daarop een foto van Inge de Bruijn gebruikt.
De fotograaf Torben Raun beschuldigde Mediamaatjes (eigenaar van 925.nl) van onrechtmatig gebruik en claimde €840.011,00. Mediamaatjes heeft proberen te schikken. Bron.

Na een jarenlange discussie heeft Raun Mediamaatjes gedagvaard met rechtsbijstand van FNV. Gevorderd wordt €3.569,42 waarvan het grootste deel kosten FNV zijn. Bron.


"4. Mediamaatjes voert verweer tegen de vorderingen en vordert eveneens veroordeling in de werkelijke proceskosten. Die proceskosten heeft de gemachtigde van Mediamaatjes ter zitting gematigd tot €1.500,00."
Met een zitting zullen de proceskosten van Mediamaatjes meer bedragen dan de gevorderde €1.500,00.

"8. Aan de voorwaarden uit artikel 15a Auteurswet is voldaan. De foto is als onderdeel van de poster in de reclamecampagne van Sapph rechtmatig openbaar gemaakt. De poster maakt een logisch onderdeel uit van een artikel over Sapph, dat juist door controversiële posters – waaronder de door 925.nl gepubliceerde – bekendheid verwierf. De poster maakt ook niet een zodanig overheersend onderdeel uit van het artikel, dat sprake is van zelfstandige exploitatie daarvan. Mediamaatjes had immers evengoed een andere reclame-uiting van Sapph op dezelfde plek op kunnen nemen, zonder dat de betekenis van het artikel zou zijn veranderd. Ook in omvang is de poster niet overheersend. Ten aanzien van de laatste twee voorwaarden overweegt de kantonrechter dat op de poster de naam van [eiser] niet is vermeld. [eiser] heeft nog wel een ansichtkaart in het geding gebracht waarop de poster is afgebeeld, met op de achterzijde vermelding van zijn naam. Dat maakt echter nog niet dat zijn naam is vermeld op de poster zelf, zoals die oorspronkelijk door Sapph is gepubliceerd. Bij die stand van zaken kan Mediamaatjes niet worden tegengeworpen dat zij de naam van [eiser] als maker van de foto niet heeft vermeld."

Rechter wijst de vordering af en Mediamaatjes krijgt haar proceskosten vergoed.

Ik vraag me af of de uitkomst hetzelfde zou zijn als er voorafgaand niet zoveel publiciteit was geweest...


Rechtbank Amsterdam 12 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3442
Foto Inge de Bruijn voor Sapph. Nieuwswebsite met ironische toonzetting kan zich beroepen op citaatrecht.

2023 gepubliceerd