30 september 2015

LAKS wint en dat kost haar €5.000 aan advocaatkosten

ECLI:NL:RBAMS:2015:5852
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eisers ROADSIDE B.V. e.a.: mr. H. Maatjes te Amsterdam
Gemachtigde gedaagde LANDELIJK AKTIE KOMITEE SCHOLIEREN: mr. J.P. Heering te Den Haag
Rechter: mr. G.H. Marcus

“2.6 In 2012 heeft op een website van LAKS een foto gestaan waarop Roadside het auteursrecht claimde. Partijen hebben toen een regeling getroffen.”

“2.7 Bij brief van 8 mei 2014 heeft [eiser 2] aan LAKS, voor zover van belang, als volgt geschreven:
“… Twee jaar geleden heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan waarbij het LAKS een andere foto zonder toestemming gebruikt heeft. Ik vind het dan ook zeer vervelend om te moeten constateren dat het LAKS geen of in ieder geval onvoldoende maatregelen heeft genomen.
… Wij gebruiken onze foto’s voornamelijk voor eigen gebruik. Een gebruikelijk vergoeding is daarom lastig vast te stellen, daarom hanteren we in deze situaties de lijst met richtprijzen fotografie.
… In plaats van twee keer een toeslag te rekenen heb ik dit slechts een keer gedaan.”"

Bij de brief was deze factuur gevoegd:


“4.4 … De rechtbank heeft, bij vergelijking met de andere niet door [eiser 3] gemaakte foto’s die in hetzelfde flickr-album zijn gepubliceerd, ook niet zelf kunnen vaststellen dat de foto’s van [eiser 3] zich zodanig onderscheiden dat haar persoonlijk stempel uit die foto’s kenbaar is.”

“4.5. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen komt de rechtbank tot het oordeel dat de onderhavige foto’s van [eiser 3] geen werken zijn in de zin van artikel 1 Aw, omdat zij een persoonlijk stempel van de maker ontberen.
Daarop stranden alle vorderingen. De overige weren behoeven geen bespreking.”

Jammer dat de rechter onbenoemd laat dat eiser geen vergoeding is misgelopen, dat andermans richtprijzen niet bedoeld zijn om schade te onderbouwen en dat op schadevergoedingen geen btw komt. Mijn inziens is het een poging tot oplichting om te beweren dat eiser €46.951,87 schade heeft geleden.

“4.6 … LAKS heeft gevorderd Roadside c.s. hoofdelijk, op de voet van artikel 1019h Rv., te veroordelen in de werkelijke kosten, door haar begroot op €13.027,20 aan salaris en kantoorkosten.
… Naar het oordeel van de rechtbank heeft LAKS, in het licht van die betwisting, onvoldoende gesteld waaruit naar voren komt dat hetgeen zij aan proceskosten meer vordert dan op grond van de indicatietarieven kan worden toegewezen redelijk en evenredig is.”

De rechter limiteert de advocaatkosten tot indicatietarief. De procedure kost LAKS ondanks dat ze wint €5.027,20.

N.B. Bij een vordering van meer dan €25.000 is een advocaat verplicht, daaronder mag je jezelf verdedigen.

ECLI:NL:RBAMS:2015:5852, Rechtbank Amsterdam, C-13-580015 - HA ZA 15-88
De gemaakte foto’s zijn geen werk in de zin van artikel 1 jo. 10 Auteurswet, omdat zij een persoonlijk stempel van de maker ontberen.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 65, 25 juni 2022
Bijgewerkt 27 september 2023