17 augustus 2015

Schikkingsvoorstel €100 versus €499

ECLI:NL:RBAMS:2015:5868
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. L. Verkoren
Gedaagden E.E.N. Media B.V. en Yourscene B.V. procederen in persoon
Rechter: mr. E. Pennink

"1.2. De betreffende foto heeft tenminste zeven maanden op de website gestaan en is meer dan 8000 keer bekeken, waarna de foto na interventie van [eiseres] is verwijderd."
Ondanks dat de foto verwijderd is legt de rechter een dwangsom op van €500,-/dag om de foto te verwijderen.

"2.2. [eiseres] vordert het tarief voor het gebruik van haar foto aan de hand van de tarievenlijst van Foto Anoniem, welke neerkomt op €499,- voor gebruik van een foto gedurende zes tot twaalf maanden."
Eiseres sluit aan bij andermans tarieven. Mijn inziens dient de schade begroot te worden op basis van haar eigen tarieven.

"2.3 ...Het was onnodig te dagvaarden en extra kosten te maken. Een bedrag van €100,- is een meer dan gepaste vergoeding, aldus gedaagden."
Een licentie voor een stockfoto voor gebruik op een website varieert van gratis tot €50,-. Ik vind €100,- een prima schikkingsvoorstel.

"3.4 ...Uit dit schrijven blijkt dat [eiseres] voor rechtmatig gebruik van de foto een tarief van €360,00 euro zou hanteren. [eiseres] heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij bij dagvaarding het hogere bedrag van €499,00 vordert. Het voorgaande leidt ertoe dat de schade zal worden toegewezen tot een bedrag van €360,00."
Bij aanvang vorderde eiseres een lager bedrag dan bij dagvaarding.

"3.7 ...Gelet op de grondslag van de vorderingen komen de werkelijk gemaakte advocaatkosten van [eiseres] , zoals gevorderd, voor vergoeding in aanmerking op de voet van artikel 1019h Rv."
Het geschil draait enkel om de hoogte van de schadevergoeding, €100,- versus €499,-, daar past geen volledige proceskostenveroordeling bij.


Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:5868
Gedaagden hebben als professionele partijen een foto van eiseres op hun website geplaatst zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen, een vergoeding te betalen of de naam van eiseres te vermelden. Kantonrechter kent een vergoeding toe.

Gepubliceerd in 2023.