30 juni 2015

Licentie kost volgens de Masterfile-calculator €7

ECLI:NL:GHDHA:2015:2925
Gerechtshof Den Haag
Gemachtigde MASTERFILE CORPORATION: mr. H. Maatjes te Amsterdam
Gemachtigde geïntimeerden: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam
Rechters: mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma

Hoger beroep waarbij een advocaat verplicht als je je wilt verweren. Gesteggel over stockfoto's van een paar euro waar Masterfile zo te zien uit eigen naam schade vordert. Fotografen zien daar vermoedelijk ook bij winst geen cent van.

“2.2 … In eerste aanleg ging het (uiteindelijk) om 11 gedaagden; in hoger beroep gaat het alleen nog om geïntimeerden sub 1-3 (Falcon c.s.) en geïntimeerde sub 4 ([geïntimeerde 4]).”

“5. De kantonrechter heeft de vorderingen tegen Falcon c.s. en [geïntimeerde 4] afgewezen en Masterfile veroordeeld in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. De vorderingen tegen de 7 andere gedaagden zijn deels toegewezen, waarbij de kantonrechter de proceskosten heeft gecompenseerd.”

“8. Ten aanzien van het hoger beroep tussen Masterfile en Falcon c.s. overweegt het hof ambtshalve dat de vorderingen van Masterfile jegens Falcon c.s. waarover de rechter in eerste aanleg had te beslissen (zie onder 3) in totaal niet meer belopen dan €1.750,-.”
De appelgrens wordt niet gehaald en Falcon c.s. krijgt haar advocaatkosten voor het hoger beroep vergoed: maar liefst €14.246,92.
Bij geïntimeerde 4 bedroeg de schadevergoedingsvordering €2.200 en dat is boven de appelgrens.

“19. In de onderhavige zaak gaan beide partijen er echter van uit dat de geleden schade bestaat uit de gederfde licentievergoeding. Daarom zal ook het hof daarvan uitgaan.”

“23. [geïntimeerde 4] heeft betwist dat de licentievergoeding €1.100,- bedraagt. Hij stelt dat Masterfile onjuiste variabelen heeft gebruikt in de ‘RM Price calculator’ waardoor daaruit een te hoog bedrag rolt. Zo is als ‘Image Size’ ingevuld ‘Up to Full page’, terwijl de wereldbol-afbeelding in werkelijkheid in zeer klein formaat was afgebeeld op de website van [geïntimeerde 4]. Ook is niet meegewogen dat de wereldbol-afbeelding in een zeer lage resolutie (DPI) werd gebruikt. Ten slotte is de wereldbol-afbeelding voor een kortere periode gebruikt dan waar in de berekening van is uitgegaan. [geïntimeerde 4] heeft in de huidige ‘RM Price calculator’ van Masterfile voor een vergelijkbare afbeelding een berekening uitgevoerd met de zijns inziens juiste variabelen en kwam daarbij uit op een licentievergoeding van €7 (productie 4 bij memorie van antwoord).”

“26. Masterfile heeft wél onderbouwd dat [geïntimeerde 4] de wereldbol-afbeelding gedurende vijf jaar heeft gebruikt (productie 36 bij inleidende dagvaarding).”

Geïntimeerde 4 moet €35,- betalen, nog geen 2% van de oorspronkelijke schadevergoedingsvordering van €2.200 en krijgt haar advocaatkosten niet vergoed. Persoonlijk vind ik het misbruik van recht om 50x meer schade te vorderen dan daadwerkelijk geleden.

ECLI:NL:GHDHA:2015:2925, Gerechtshof Den Haag, 200.154.677/01
Masterfile is een zogeheten fotostockbureau. Zij heeft van fotografen het exclusieve recht verkregen om hun fotografische werken te exploiteren.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 62, 22 juni 2022
Bijgewerkt 4 juni 2024