20 mei 2015

Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG

ECLI:NL:RBAMS:2015:3231
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. M. Koot te Den Haag (in voortraject mr. L. Verkoren)
Gemachtigde gedaagde Stichting IISG: mr. A. Knigge te Amsterdam
Rechters: mrs. J. Kloosterhuis, G.H. Marcus en J. Thomas

"2.2... Het IISG maakt onderdeel uit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en beheert meer dan 3.000 archieven. ... Hierin zijn (onder meer) ruim 70.000 foto’s opgenomen."

"2.3... Het IISG beschikt over ruim 300 foto’s van [eiser]. Daarvan zijn er 221 opgenomen in de digitale catalogus en aldus raadpleegbaar via de website van het IISG."

"2.7. Naar aanleiding hiervan heeft het IISG op 6 maart 2014 de foto’s van [eiser] van de website gehaald. Kort daarna heeft het IISG alle ruim 70.000 foto’s van de website gehaald."

Collega fotografen zijn een 'promotiekanaal' kwijt. Maatschappij en wetenschap is de zoekoptie met thumbnails naar een relevante foto bij een politieke of sociale gebeurtenis ontnomen.  

"2.10. Uit een e-mail van 22 april 2014 van de raadsman van het IISG gericht aan mr. Verkoren volgt onder meer dat het IISG [eiser] een schikkingsvoorstel heeft gedaan van € 3.000,-."

"3.1 (3) het IISG veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding van € 50.000,- of van enig ander bedrag dat de rechtbank redelijk voorkomt, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van volledige betaling;"

"4.4.Volgens het IISG hebben de 221 foto’s van [eiser] betrekking op politieke en sociale acties, demonstraties, vergaderingen en bijeenkomsten uit de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Het betreft zonder uitzondering gebeurtenissen die van sociaal historisch belang zijn. Voor de vervulling van de maatschappelijke en wetenschappelijke taak van een vooraanstaand instituut als het IISG is het van zeer groot belang dat de foto’s online toegankelijk zijn, aldus het IISG. Het IISG stelt zonder winstoogmerk zijn archief ter beschikking aan wetenschappers over de gehele wereld. De foto’s zijn, aldus het IISG, op de website getoond in een lage resolutie, op klein formaat, in lage kwaliteit en met volledige naams- en bronvermelding. Ook is bij elke foto een waarschuwing gegeven met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming alsmede een advies om voor publicatie toestemming van de auteursrechthebbende te verzoeken."

"4.7 ... Het IISG opereert niet commercieel en het online plaatsen van de foto’s van [eiser] is voor hem niet schadelijk. Integendeel, hierdoor wordt “reclame” gemaakt voor zijn werk. Het online plaatsen van de foto’s gebeurt voorts onder volledige naams- en bronvermelding. Het IISG hanteert de facto een notice and take down beleid, hetgeen inhield dat de foto’s van [eiser] na zijn verzoek daartoe (vrijwel) onmiddellijk offline zijn gehaald. Het IISG verhandelt de foto’s van [eiser] niet; het rekent slechts een billijke vergoeding van € 36,- (die onder de kostprijs ligt) aan individuele wetenschappers die een scan van een foto bestellen voor eigen studie of gebruik."

"4.10 Het IISG heeft aangevoerd – en dit is niet bestreden door eisers – dat slechts zeven van de 221 foto’s in totaal 49 keer zijn bekeken en dat slechts één keer een scan van een foto van [eiser] voor een bedrag van € 36,- ter beschikking is gesteld aan een medewerker van de Universiteit van Amsterdam (die overigens nadien een vergoeding voor het gebruik met [eiser] is overeengekomen)."

"4.11 ... De geldvordering zal dan ook worden afgewezen."

"4.13 ...Hierbij geldt dat het debat tussen partijen zich voor een aanzienlijk gedeelte heeft gericht op de geldvordering."
Partijen dragen hun eigen proceskosten. Mijn inziens zou IISG nu de geldvordering is afgewezen haar proceskosten vergoed moeten krijgen aangezien ze buitengerechtelijk een schikkingsvoorstel gedaan heeft van €3.000,-

Rechter verklaart voor recht dat IISG het auteursrecht schendt en legt een dwangsom om de publicatie van de 221 foto's gestaakt te houden.


Rechtbank Amsterdam 20 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3231
Het is niet toegestaan dat het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) foto’s op zijn website openbaart die zijn gemaakt door een fotograaf die voor deze openbaarmaking geen toestemming geeft.