27 maart 2015

Fotograaf levert geen bewijs van tarief

ECLI:NL:RBAMS:2015:1520
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. N.H.G. Beltman te Amsterdam
Gemachtigden gedaagde EMDAY B.V.: mr. D.A.J. Coppens (en geanonimiseerd)
Rechter: mr. B.T. Beuving
Griffier: mr. C.E. Ganzeboom

Wie eist bewijst doch deze fotograaf kreeg middels een tussenvonnis een tweede kans. Mijn inziens is dat in strijd met art.150 Rv.
Bijzonder in deze zaak is dat de kantonrechter aansluit bij het tarief van Stichting Foto Anoniem om de vordering te verlagen. Regelmatig worden deze tarieven juist gebruikt om de schadevergoeding te verhogen.


"1. (...) In het tussenvonnis heeft de kantonrechter [eiser] in de gelegenheid gesteld bewijs te leveren van zijn stelling dat hij de maker (en daarmee tevens de auteursrechthebbende) van de door Emday gebruikte foto is."

"2. Naar het oordeel van de kantonrechter is [eiser] geslaagd in de bewijslevering van zijn stelling dat hij de maker van de door Emday gebruikte foto is."

"3. (...) [eiser] is in het tussenvonnis in de gelegenheid gesteld bewijs te leveren van zijn stelling dat € 2.500,00 per jaar of deel van een jaar het gebruikelijke, door hem gehanteerde tarief is (...)"

"5. Aangezien [eiser] niet is geslaagd in zijn bewijslevering, zal de kantonrechter voor wat betreft de hoogte van de schade – zoals ook reeds geoordeeld in het tussenvonnis – aansluiting zoeken bij de door de Stichting FotoAnoniem gehanteerde tarieven."

"9. (...) De kantonrechter acht daarbij van belang dat de in dit vonnis toegewezen schadevergoeding een fractie is van de vordering van [eiser] (te weten: € 25.000,-) en dat [eiser] zowel in het minnelijk voortraject als in deze procedure steeds heeft vastgehouden aan deze vordering, ondanks dat Emday [eiser] meerdere malen een bedrag heeft geboden dat hoger is dan het thans toegewezen bedrag."

Emday moet eenmaal het tarief van Stichting Foto Anoniem betalen en proceskosten tegen liquidatietarief. Mijn inziens had de kantonrechter de fotograaf moeten veroordelen tot de proceskosten. Emday heeft immers in het voortraject de inbreuk erkent en meer geboden dan uiteindelijk toegewezen. Daarmee is Emday de in gelijk gestelde partij. Emday heeft bovendien extra kosten moeten maken voor juridische bijstand omdat de fotograaf in de gelegenheid gesteld is bewijs van zijn vordering te leveren.


Rechtbank Amsterdam 27 maart 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:1520

Gepost op 5 november 2023.