28 oktober 2015

Miljoenenclaim van ex-vrouw

ECLI:NL:RBZWB:2015:6953
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Gemachtigde eiser: mr. H.E.C.M. Nieland te Bergen op Zoom
Gemachtigde gedaagde Schilpartners B.V.: mr. J.J.R. Albicher te Roosendaal
Rechter: mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier

“2.1. [eiseres] en [naam ex-partner] zijn gehuwd geweest. [De ex-partner] heeft de echtelijke woning op of rond 20 mei 2009 verlaten.”

In 2007 heeft eiseres 21 foto’s gemaakt die zijn gebruikt door het bedrijf van (destijds nog) haar echtgenoot. Ze stuurt hiervoor nadat haar man de echtelijke woning heeft verlaten twee facturen:

“3.2 … De desbetreffende facturen van 21 mei 2009 ad €16.660,- en van 11 juni 2009 ad €2.356,20, die zonder protest zijn behouden, zijn onbetaald gebleven. Inclusief incassokosten en de wettelijke handelsrente is tot aan de dag der dagvaarding te dezen verschuldigd een bedrag van € 32.043,82.
De foto’s op de website worden door Schilpartners B.V. nog steeds gebruikt, vanaf 2009 vergezeld van een eigen copyrightvermelding. … is zij gehouden een vergoeding te betalen ad €1.162.350,- exclusief btw, gebaseerd op tien maal de in 2006 geldende licentievergoeding ad €5.535,- per foto per jaar. Aldus is voor 21 foto’s inclusief btw en rente een bedrag verschuldigd van €1.700.045,51.”


“3.3 … Nu haar uitstaande facturen voor het feitelijk gebruik niet waren voldaan, heeft [eiseres] uit hoofde van de artikelen 5.6 en 18 van de algemene voorwaarden recht op een vergoeding van ten minste driemaal de gebruikelijke licentievergoeding, die volgens de richtprijzen van de Nederlandse Vakfotografie in 2009 €6.038,- per afgebeelde foto per jaar bedroeg. Er is in de periode 2009 - 2014 sprake van totaal 231 inbreukmakende foto’s, hetgeen een totale vergoeding oplevert van €26.726.941,-, rekening houdend met de jaarlijks opgelopen richtprijzen. Waar [eiseres] als maker niet was vermeld, is Schilpartners B.V. ex artikel 19 van de algemene voorwaarden daarenboven een boete verschuldigd van €7.247.742,-.”

“3.4 Meer subsidiair stelt [eiseres] dat Schilpartners B.V. geen licentie had om de foto’s te gebruiken voor de vlag, agenda en productspecificaties. Het desbetreffende gebruik levert strijd op met artikel 18 van de algemene voorwaarden, hetgeen voor 23 foto’s een vergoeding met zich brengt van €2.883.963,- te vermeerderen met de voormelde vergoeding ex artikel 19 ad €7.247.742,-.”

Bij elkaar opgeteld 45 miljoen euro schade. Volstrekt idioot en mijn inziens een ordinaire echtscheidingstwist. Toen de verstandhouding tussen de echtelieden nog goed was heeft de vrouw foto’s gemaakt voor het bedrijf van haar man. Nadat ze gebrouilleerd zijn geraakt stuurt ze er een factuur voor en beticht ze hem van schending van haar rechten.
Desalniettemin gelast de rechter een comparitie, gaan er stukken over en weer en gaat de rechter in op het kleinste detail. Ik ben gestopt met lezen en een analyse van de beoordeling sla ik over.
Een onnodige, irrelevante belasting van ons rechtssysteem.


ECLI:NL:RBZWB:2015:6953, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/282629 / HA ZA 14-398
Eiseres, fotografe, maakt in opdracht van gedaagde foto’s. De facturen zijn onbetaald gebleven.

#74 Revue