18 maart 2016

Ander biertje in de foto geshopt

ECLI:NL:RBAMS:2016:1482
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser Vincent Mentzel: mr. R.J. Vles te Bussum
Gemachtigde gedaagde INBEV NEDERLAND N.V.: mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam
Voorzieningenrechter mr. M. van Walraven
Griffier mr. M. Balk

De gedaagde bierbrouwerij heeft in 2012 een licentie afgenomen van Hollandse Hoogte voor een wanddecoratie. De foto is op 7 andere locaties als wanddecoratie gebruikt waarbij o.a. het merk van het biertje gewijzigd is van Oranjeboom naar Jupiler.


De feiten

In de offerte staat o.a.:
"2.4 (...)"Bij inbreuk komt het Bureau/ de Maker (…) een vergoeding toe van tenminste drie maal (3 x) de bij het Bureau gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik (…)
De Contractspartij draagt zorg voor de navolgende naamsvermelding (…) naam Fotograaf/naam (…) Hollandse Hoogte (…) Bij niet-nakoming (…) komt het Bureau een extra vergoeding toe (…) van tenminste honderd procent (100%) van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten."

"2.5 Op 7 december 2012 heeft Hollandse Hoogte een factuur gezonden aan InBev. Daarin is het volgende vermeld:
“04/04/2012 Ref: vergroting Oranjeboom bier (…) foto [eiser] 825,00"


Eiser heeft de foto met gewijzigd merk (Jupiler i.p.v. Oranjeboom) ontdekt in een restaurant.
"2.9 (...) Vervolgens is de foto verwijderd door overschildering van de muur waarop deze was bevestigd. InBev heeft ter zake aan Hollandse Hoogte/ [eiser] een schadevergoeding van € 3.000,- (exclusief btw) betaald."

De foto met Jupilerflesje blijkt in een tweede restaurant gebruikt, InBev schrijft:
"2.12 (...) Wij willen uw cliënte graag eenzelfde schadevergoeding betalen als wij vorig jaar voor het onterechte gebruik in restaurant [restaurant] zijn overeengekomen, te weten 3.000 EUR."

InBev meldt dat de Jupiler-foto in nog 4 restaurants is gebruikt. In het kader van volledige openheid erkent ze dat de foto na het verkrijgen van een licentie van Hollandse Hoogte (!) in aangepaste vorm gebruikt is in een besloten skybox. Inbev doet een schikkingsvoorstel:
"2.14 InBev heeft [eiser] in de brief een schadevergoeding van € 15.160,- aangeboden, tegen finale kwijting, met onder meer als voorwaarde om de zaak uit de publiciteit te halen en te houden."

Twee dagen later meldt InBev dat de Jupiler-foto in nog een restaurant is gebruikt en doet een nieuw schikkingsvoorstel:
"2.15 InBev heeft [eiser] in deze brief een vergoeding van € 30.000,- aangeboden, te verhogen met een bedrag van (in totaal) € 5.000,- in het geval er, naar aanleiding van de mail, nog meer inbreuken aan het licht zouden komen."
Partijen konden het niet met elkaar eens worden en InBev is 5 dagen later gedagvaard, het onderhavige kort geding met spoedeisend belang.


De beoordeling

"4.8 (...) Het verweer van Inbev dat Hollandse Hoogte, althans [eiser] voor het gebruik van de foto in de skybox van NAC in 2007 al een (eenmalige) licentie zou hebben verleend, heeft InBev tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door [eiser] , niet aannemelijk gemaakt.
Wel is aannemelijk dat de foto, naast het gebruik als wanddecoratie, is gebruikt op de websites van [horecagelegenheid] en [café] en op menukaarten van [horecagelegenheid]."

De rechter doet hier twee aannames in het voordeel van eiser. De wanddecoratie met Jupilerflesje in de skybox was er eerder dan de licentie van 2012, mij lijkt dat InBev dan inderdaad in 2007 een licentie moet hebben gehad.

"4.10 Anders dan InBev heeft betoogd is aannemelijk dat dit een aantasting betreft die nadeel zou kunnen toebrengen aan de naam van de maker, nu door het aanbrengen van de flesjes Jupiler de foto als een commerciële uiting kan worden gezien, terwijl dat geenszins de intentie was van [eiser]."
De rechter doet opnieuw een aanname in het voordeel van eiser. De naam van de fotograaf ontbrak, mij lijkt dat er dan geen sprake kan zijn van aantasting van die naam.

"4.13. Al met al betekent dat dat voldoende aannemelijk wordt geacht dat de rechter in een eventuele bodemprocedure tenminste een vergoeding van (8 x € 5.000.- =) € 40.000,- zal toewijzen, zodat dit bedrag in kort geding als voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding eveneens toewijsbaar is. [eiser] heeft bij toekenning van dit voorschot een spoedeisend belang, ter compensatie van de gepleegde inbreuken op zijn auteursrechten, waaraan geen einde lijkt te komen.
De omstandigheid dat de tot heden boven water gekomen gemanipuleerde foto’s voor zover bekend inmiddels zijn verwijderd, maakt dat niet anders."

Wederom een aanname van de rechter. Mij ontgaat het spoedeisend belang in dit geschil.

"4.17. Als de in het ongelijk gestelde partij zal InBev worden veroordeeld in de kosten van dit geding, waarbij de advocatenkosten zullen worden begroot zoals door [eiser] gespecificeerd. Het verweer van Inbev dat geen opgave is gedaan van het uurtarief van de advocaat van [eiser] gaat niet op omdat dit uurtarief van € 300,- per uur ter zitting is genoemd en niet ongebruikelijk is. Het stemt vrijwel overeen met het uurtarief van één van de advocaten van Inbev, zo blijkt uit de overgelegde specificatie van proceskosten van Inbev. Inbev wordt er niet in gevolgd dat zij zich hiertegen niet naar behoren zou kunnen verweren, zoals zij aanvoert. Daarom zullen de advocaatkosten worden begroot op € 12.930,-, conform de opgave."
Een volledige proceskostenveroordeling. Tevens wordt InBev onder dwangsom veroordeelt tot het verstrekken van informatie.

Met de al eerder betaalde €3.000 ontvangt eiser €57.000 van InBev. Voor InBev komen haar eigen advocaat- en proceskosten daar nog bovenop. Ik schat dat dit geschil haar zo'n €70.000 heeft gekost.

Een voorlopig oordeel, de rechter in de hierop volgende bodemprocedure kan anders oordelen. Van de bodemprocedure is geen uitspraak gepubliceerd. Mogelijk is er geen vervolg geweest en hebben partijen zich bij deze uitspraak neergelegd of alsnog geschikt.


Rechtbank Amsterdam 18 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1482
Bierbrouwer Inbev moet een voorschot van 40.000 euro schadevergoeding betalen aan een Rotterdamse fotograaf. De fotograaf had in 2012 slechts een eenmalige licentie aan de bierbrouwer gegeven, voor gebruik van zijn foto in een kantoorruimte. De foto is als wanddecoratie gebruikt op zeven locaties.

Foto en naam fotograaf via tijdschrift AMI.

Gepost op 5 november 2023
Bijgewerkt op 26 maart 2024