12 juli 2019

Geen inbreuk portret Mathijs Bouman

ECLI:NL:RBAMS:2019:4919
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser Roel Dijkstra: mr. L. de Vries, advocatenkantoor I-EE
Gemachtigde gedaagde Dutch News: mr. C.H. Kan, Bremer & De Zwaan
Rechter: mr. E. Pennink

De foto in het archief van Roel Dijkstra
“1.5 Dutch News heeft de foto toegestuurd gekregen van de geportretteerde, [naam] . [naam] heeft Dutch News toestemming gegeven de foto op haar website te gebruiken bij de artikelen.”

“1.9 Bij brief van 23 juni 2018 heeft [naam] voor zover relevant het volgende aan [eiser] bericht, naar aanleiding van zijn auteursrechtsclaim jegens Dutch News:
In 2013 maakte u enkele portretfoto’s van mij, in opdracht van een derde partij. (…) ik heb u nooit toestemming gegeven om mijn portret door te verkopen of op andere wijze commercieel te gebruiken, anders dan voor de eenmalige publicatie waarvoor de foto’s in 2013 werden genomen. (…) Daarom verzoek ik u per direct:
1. mijn portret van uw website te verwijderen.
2. mijn portret niet langer commercieel te gebruiken.
3. te stoppen met het juridisch stalken van partijen die zonder commercieel oogmerk en in goed vertrouwen een van de foto’s een paar keer op hun website hebben geplaatst en op uw verzoek direct verwijderd

“7. Tussen partijen is niet in geschil dat de naam van de maker niet op of bij de foto die door Dutch News is geplaatst is vermeld. Onder de gegeven omstandigheden hoefde dat ook niet. Redengevend daartoe is dat Dutch News, onder overlegging van het originele artikel waarvoor de foto in 2013 is gemaakt, heeft aangetoond dat de naam van de maker niet op of bij het oorspronkelijke portret was aangeduid. Daarom hoefde Dutch News, gelet op artikel 19 lid 3 Aw, de naam van de maker niet te vermelden.”

“II. veroordeelt [eiser] in de proceskosten gevallen aan de zijde van Dutch News, tot op heden begroot op €480,00 aan salaris gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw”

Mijn inziens was voor de procedure al duidelijk dat er volgens art.19.1 geen rechten geschonden worden en hadden daarom de werkelijke proceskosten van Dutch News op grond van artikel 1019h Rv toegewezen moeten worden. De toegewezen proceskosten zijn dusdanig laag dat gedaagde ondanks dat ze gelijk kreeg met een flinke rekening is blijven zitten.
Roel Dijkstra schendt mijn inziens onder art.20.1 Aw de portretrechten van Mathijs Bouman.

ECLI:NL:RBAMS:2019:4919, Rechtbank Amsterdam, 7339028 CV EXPL 18-25125
Nieuwsplatform maakt geen inbreuk op auteursrecht van fotograaf door portretfoto met toestemming van de geportretteerde bij online artikelen te gebruiken.

IE-Forum.nl | Geen inbreuk portret Mathijs Bouman
Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 juli 2019, IEF 18590 (Dijkstra tegen Dutch News). Dutch News heeft de foto van Mathijs Bouman toegestuurd gekregen. Hij heeft toestemming gegeven om de foto op de website te gebruiken bij de artikelen die door hem geschreven zijn. Dijkstra vordert inbreuk op de auteursrechten. De vordering wordt afgewezen.


UPDATE

Drie jaar later staan de portretfoto's nog steeds op de website van Roel Dijkstra en zijn de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv alsnog toegewezen. Roel Dijkstra was in hoger beroep gegaan met onder andere een grief over de ontbrekende naamsvermelding. Zijn naam stond in de colofon, dat is zoals het Hof bevestigt, niet op of bij de foto en Dijkstra verloor de zaak.

7339028 CV EXPL 18-25125 pdf
Arrest van het gerechtshof Amsterdam van 11 oktober 2022, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl
Gemachtigden Roel Dijkstra: mrs. I.M.C.A Reinders Folmer en K.M. van Boven
Raadsheren: mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Roëll en G.J. Heevel. 

In de media opmerkelijke berichten over de door Roel Dijkstra verloren zaak:
Repost nieuwsbrief Revue nr. 66, 27 juni 2022
Bijgewerkt 25 september 2023