14 juni 2019

Boekpresentatie met uitgeleende catsuit

ECLI:NL:RBAMS:2019:4334
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. C.H. Rombouts

Een catsuit is uitgeleend voor een boekpresentatie. Foto’s van de boekpresentatie zijn gebruikt voor de naamsbekendheid van de ontwerper van het catsuit en gedaagde, die handelt in catsuits.

“4.2. Aangaande het “oorspronkelijk karakter” laat [gedaagde] na te stellen en te onderbouwen aan welk (ander, eerder) werk de foto’s ontleend zou zijn.”
Overduidelijk dat de foto’s gebruikt zijn vanwege het catsuit dat erop staat.

“4.4. Het feit dat op de foto’s het catsuit van [naam zakenpartner] is te zien, maakt niet dat het auteursrecht van [eiser] op de foto’s vervalt. … Daarbij komt dat [eiser] met het maken en verspreiden van de foto’s het catsuit zélf niet heeft vermenigvuldigd.”
Ontwerper van het catsuit is mederechthebbende van de foto’s als het catsuit prominent in beeld is.

“4.6. … Verder is volgens [gedaagde] van belang dat hij een afspraak heeft gemaakt met [naam 1] . [gedaagde] en [naam zakenpartner] zouden het catsuit uitlenen aan [naam 1] . In ruil daarvoor mochten zij de foto’s op hun website plaatsen. [gedaagde] verklaart om die reden de foto’s van de Facebookpagina van [naam 1] , die zonder naamsvermelding en watermerk zichtbaar waren, gehaald te hebben en op zijn eigen website te hebben geplaatst.”
Artikel 9 Aw had hier toegepast kunnen worden: De rechten kunnen uitgeoefend worden via de uitgever van het anonieme beeld.

“4.8 … [eiser] heeft onvoldoende betwist gesteld dat het licentietarief €280,00 per foto per jaar is en dat dit marktconform is. Hij heeft dit onderbouwd met de door hem gehanteerde tarievenlijst van zijn website.”
De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij eiser. Het tarief op zijn website zegt niets over het daadwerkelijke tarief dat hij bij opdracht ontvangen heeft voor deze foto’s. Bovendien kosten reeds gepubliceerde foto’s minder dan in opdracht gemaakte foto’s.
De rechter doet er nog een toeslag van 100% bovenop en wijst de volledige proceskosten toe. Gedaagde moet meer dan €9.000 betalen.


ECLI:NL:RBAMS:2019:4334, Rechtbank Amsterdam, 7393710 CV EXPL 18-27283
Een ontwerper van onder meer catsuits moet een schadevergoeding van 7.879 euro betalen aan een professionele fotograaf, van wie de foto’s vijf jaar lang zonder toestemming op de site van de ontwerper stonden.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 26, 17 februari 2022