11 juni 2019

Twist of 3 culinaire foto's online hebben gestaan

ECLI:NL:GHSHE:2019:2115
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Procesadvocaat appellant Obscura Fotografie: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam
Behandelend advocaat appellant Obscura Fotografie: mr. K.M. van Boven
Advocaat geïntimeerde ID & Concept Styling: mr. J.J. Blaak-Looij BA. te Goes
Raadsheren: mrs. H.AE. Uniken Venema, J.F.M. Pols en H. Struik

Een rechtszaak over 3 culinaire foto’s met teksten die geïntimeerde in eerste aanleg had gewonnen door te stellen dat de foto’s en teksten niet online hebben gestaan. Appellante moest €10.802,- betalen. Waarna er hoger beroep is ingesteld met 7 jaar later deze uitspraak.

“6.2.6. [appellant] heeft vervolgens bij verzoekschrift aan het hof verzocht om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten voor het horen van 12 getuigen.”
Een uitgebreide behandeling met getuigen, 2 extra procedures over en tegen getuigen, talloze producties en pleidooien als ware het een zwaar misdrijf en geen onrechtmatige daad.

“6.4.2 … De overdracht van auteursrecht dient te gebeuren bij een akte (art. 2 Aw). De producties waarop [geïntimeerde] zich beroept tonen niet aan dat [appellant] de auteursrechten op de foto’s heeft overgedragen. Voor het overige heeft [geïntimeerde] haar stelling dat [appellant] zijn auteursrechten heeft overgedragen onvoldoende onderbouwd. De slotsom is dat [appellant] de auteursrechthebbende op de foto’s is.”
Appellant heeft de foto’s in opdracht gemaakt en de foto’s zijn verschenen in een kookboek.

“6.4.3 … De informatievoorziening door [appellant] over dit punt is te summier en zijn stelling dat hij de auteursrechthebbende is van de teksten daarmee onvoldoende onderbouwd.”
Appellant heeft onvoldoende onderbouwd dat hij rechthebbende is van de teksten.

“7.2. veroordeelt [geïntimeerde] om ten titel van vergoeding van schade als gevolg van de inbreuk op het auteursrecht op de foto’s een bedrag te betalen van € 1.808,80, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 januari 2011”
De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij appellant. De ‘fictieve onderhandeling’ onder normale omstandigheden is bepalend voor de hoogte van de schade. Culinaire stockfoto’s koop je al voor een paar euro.
Schadevergoeding foto’s wordt volledig toegewezen. Schadevergoeding teksten wordt afgewezen.

“7.3. veroordeelt [geïntimeerde] in de proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep, de kosten van het voorlopig getuigenverhoor daaronder begrepen, en begroot die kosten tot op heden aan de zijde van [appellant] op €76,31 aan dagvaardingskosten, op €202,00 aan griffierecht en op €7.500,00 aan salaris advocaat in eerste aanleg en op €92,17 aan dagvaardingskosten, op twee maal €299,00 aan griffierechten, op €1.227,50 aan kosten van het oproepen van getuigen en op €15.000,00 aan salaris advocaat voor het hoger beroep.”
Een bedrag van €26.504,78. Nakosten, rente en de eigen advocaatkosten niet meegerekend…

In cassatie kwam er nog eens €7.907,34 bovenop.


ECLI:NL:GHSHE:2019:2115, Gerechtshof 's Hertogenbosch, 200.121.783_02
De rechthebbende stelt dat de foto’s in 2011 korte tijd op de website van de gedaagde hebben gestaan en, na een sommatie van de rechthebbende, weer zijn verwijderd. De gedaagde betwist dat de foto’s ooit op haar website hebben gestaan.

ECLI:NL:HR:2020:1735, Hoge Raad, 19/04051
"De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen."

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9247
Vordering op de grond dat in eerdere procedure overgelegde verklaringen vals zijn afgewezen.

Rechtbank Oost-Brabant 16 juli 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5818
Drie getuigen (gedaagden) zijn, ondanks daartoe (een of twee maal) correct te zijn opgeroepen door eiser, niet verschenen als getuige in het kader van een voorlopig getuigenverhoor bij het Hof ’s-Hertogenbosch... Door zonder berichtgeving of anderszins gegronde reden tot twee maal toe niet te verschijnen als getuigen hebben zij onrechtmatig gehandeld jegens eiser en dienen zij de door hem geleden schade te vergoeden.

Geloofwaardigheid gedaagde in geding bij inbreuk auteursrecht foto
IE-forum. Obscura Fotografie tegen ID & Concept Styling.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 18, 8 februari 2022.