10 april 2019

Rechter matigt bedragen

ECLI:NL:RBMNE:2019:1499
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser Hollandse Hoogte B.V.: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. R.A. Steenbergen

Een van de vele zaken die door Rosmalen Nedland overgenomen is van Permission Machine. In vergelijking met andere commerciële 'fotojagers' zijn de gevorderde schadevergoedingen en proceskosten van deze partij bescheiden te noemen. De kantonrechter matigt die bedragen nog verder.

"4.5. Hollandse Hoogte stelt dat voor de tarieven aansluiting moet worden gezocht bij de tarievenlijst 2015 van de Stichting Foto Anoniem. [gedaagde] heeft dit op zichzelf niet weersproken, zodat de kantonrechter die tarievenlijst zal hanteren."

"4.6... De kantonrechter gaat echter niet uit van het gemiddelde tarief van de diverse pixelmaten in die categorie, maar van het tarief behorend bij het kleinste formaat à €185,00 exclusief btw. Dit omdat Hollandse Hoogte heeft nagelaten om het formaat van de afbeelding te vermelden. Verder neemt de kantonrechter in aanmerking dat uit de tarievenlijst volgt dat er kortingen worden toegepast in het geval de foto niet op de openings- of homepage van de website is geplaatst, maar op een dieperliggend niveau."

"4.7... De kantonrechter ziet geen aanleiding om schadevergoeding toe te kennen wegens de door Hollandse Hoogte gestelde afbreuk aan het zelfbeschikkingsrecht oftewel het recht om zelf te bepalen waar, hoe en hoe lang de foto wordt gebruikt. Dit omdat aangenomen kan worden dat de waarde van de exclusiviteit van de foto is verdisconteerd in de licentievergoeding."

"4.9... beschouwt de kantonrechter deze zaak als een zeer eenvoudige, niet bewerkelijke bodemzaak, waarvoor het liquidatietarief geldt."


Gedaagde moet een kleine €600,- betalen.

Hollandse Hoogte hoeft niet te bewijzen dat gedaagde de foto alleen bij haar had kunnen kopen.
Hollandse Hoogte hoeft niet te bewijzen dat haar tarieven overeenkomen met de tarieven van Stichting Foto Anoniem.  


Rechtbank Midden-Nederland 10 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1499
125% vrijwaringstarief Stichting Foto Anoniem, proceskosten tegen liquidatietarief

Bijgewerkt 24 maart 2024