25 april 2013

Naam is op adreszijde ansichtkaart vermeld

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ9289
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Gemachtigde eiseres BERT VAN LOO PRODUKTIES B.V.: E.N. van Loo, directeur van eiseres
Gedaagde F-ACTIF B.V. procedeert in persoon
Rechter: mr. M.E. Bartels

Een geschil over het gebruik van een reeds op internet anoniem rondzwervende foto.


De feiten

"Op één van de pagina's van de website wordt een foto getoond van een Volendams dorpsgezicht, het Noordeinde. De foto is ook als thumbnail geplaatst op de index van de startpagina van de website.
Sreenshot Google afbeeldingen
Dezelfde foto wordt door Van Loo uitgegeven als hoofdvoorstelling op een prentbriefkaart. Van Loo is zowel auteur van het fotografische beeld als de uitgever van de prentbriefkaart. De naam van Van Loo als de maker met copyrightvoorbehoud is op de adreszijde van de kaart vermeld."

Middels de uitgegeven ansichtkaarten is overduidelijk bewezen dat eiseres de rechthebbende is. 


Het geschil

"Voorts kan F-Actif zich niet aan de indruk onttrekken dat Van Loo willens en wetens probeert een vergoeding af te dwingen voor het gebruik van een foto terwijl overduidelijk is te zien dat hier geen sprake is van een commercieel gebruik of welke overtreding dan ook. Ten slotte stelt zij dat Van Loo, naar de kantonrechter begrijpt, haar auteursrecht misbruikt door foto's met gebruik van een trackingcode op internet te plaatsen."


De beoordeling

"Haar - door Van Loo weersproken- stelling dat Van Loo de foto uitsluitend op internet heeft geplaatst om een overtreding uit te lokken, is slechts een suggestie die niet nader geconcretiseerd wordt. Daarom wordt aan deze stelling als onvoldoende onderbouwd voorbijgegaan."
Blijkbaar heeft Van Loo de foto zelf op internet geplaatst. Mijn inziens vergroot je de kans op 'diefstal' als je foto's in groot formaat, zonder watermerk en zonder beveiliging tegen downloaden publiceert. Of dat hier het geval was weet ik niet.

"Van Loo heeft bij de begroting van haar schade aansluiting gezocht bij het door haar gehanteerde basistarief, dat in het onderhavige geval € 750,- exclusief BTW bedraagt. Op grond van haar leveringsvoorwaarden is zij, naar zij onweersproken gesteld heeft, gerechtigd daarover drie toeslagen van ieder € 750,- exclusief BTW toe te passen. Het totaalbedrag heeft Van Loo voorts gematigd tot € 1.500,- exclusief BTW."
Niemand die vrijwillig €750,- betaalt voor dit type gebruik. Daarbij is er geen sprake van een overeenkomst en dan gelden de leveringsvoorwaarden niet. Een bedrag van €1.500,- vind ik idioot veel als schade voor het mislopen van inkomsten.

"Van Loo heeft een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat zijn volledige proceskosten tot op heden € 1.534,02 bedragen. F-Actif heeft de hoogte van de door Van Loo opgegeven kosten niet betwist. Deze kosten zijn toewijsbaar."
Ik mis onderbouwing dat het toewijzen van de volledige proceskosten redelijk is.


De beslissing

De rechter wijst het gevorderde toe en veroordeelt F-Actif B.V. tot het betalen van €3.034,02.


Rechtbank Oost-Brabant 25 april 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ9289
Inbreuk auteursrecht. Misbruik van recht. Schadevergoeding.

Gepost op 14 december 2023