28 maart 2013

Ansichtkaart met andere naam

ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7137
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. L. Verkoren
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. R.C. Schlingemann


Feiten en omstandigheden

"1.4. Bij e-mail van 20 juli 2011 heeft [eiser] [gedaagde] hieromtrent geschreven:
“(..) Van deze in 2000 overleden fotograaf berusten de auteursrechten bij mij. U bent voor het gebruik van deze foto auteursrechten aan mij verschuldigd. (..)
Om deze zaak af te handelen doe ik u een schikkingsvoorstel van €133,00 exclusief 19% BTW (..)”"

Op schade behoort geen BTW.

"1.5. [gedaagde] heeft hierop bij e-mail van 20 juli 2011 verzocht om bewijsstukken van de door [eiser] genoemde rechten."
Deze zijn een halfjaar later, op 25 januari 2012, toegezonden. 

"1.9. [gedaagde] heeft vervolgens €158,27 voldaan."


Vordering en verweer

"3. ... Deze schade bestaat uit €158,27 inclusief BTW inzake derving van het gebruikelijke tarief en €158,27 inclusief BTW inzake het ontbreken van toestemming, naam- en bronvermelding."
Pas bij dagvaarding wordt een toeslag van 100% geëist wegens ontbreken naam eiser.

"4. [gedaagde] voert verweer tegen de vordering en voert hiertoe aan dat de foto op een in zijn bezit zijnde ansichtkaart is afgedrukt. Op deze kaart staat vermeld ‘[naam] Nieuwerkerk a/d IJssel’."
Volgens art. 4.1 Aw mag je -zonder bewijs van het tegendeel- ervanuit gaan dat de naam die bij het werk staat vermeld aan de rechthebbende toebehoort. Gedaagde ontving bewijs dat de rechten op een ander waren overgegaan pas op 25 januari 2012 en heeft mijn inziens voor die datum niet onrechtmatig gehandeld.


Beoordeling

"10. ...Toewijsbaar is derhalve €107,73 (€316,54 verminderd met de BTW, hetgeen overeenkomt met €266,00, waarop €158,27 als reeds betaald in mindering strekt)."

"11. Dat [gedaagde] uiteindelijk (meer dan) het door [eiser] bij wijze van schikkingsvoorstel genoemde bedrag heeft voldaan doet aan het voorgaande niet af. [eiser] heeft immers uitdrukkelijk gemeld dat het schikkingsvoorstel na vijf dagen kwam te vervallen"

Rechter wijst een bedrag van €107,73 toe met een volledige proceskostenveroordeling. Het kost gedaagde totaal €1.000,-.


Rechtbank Amsterdam 28 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7137
Auteursrechten foto, zonder bronvermelding gepubliceerd in boek. Onrechtmatige daad.