16 oktober 2008

Uploadfilters waren er niet

ECLI:NL:RBAMS:2008:BG0972
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiseres B.V. te Deventer: mr. F.F. Blokhuis te Amsterdam
Gemachtigde gedaagde IMAGE MEDIA & TELEVISIE (IMT) B.V. te Zoetermeer: mr. A.L.C.M. de Jongh
Voorzieningenrechter: mr. J.A.J. Peeters
Griffier: mr. B.P.W. Busch

Een uitspraak uit het pre-sociale-media tijdperk over door bezoekers geplaatste foto's.
De DSM-richtlijn met regelgeving voor platformen stamt van ruim 10 jaar later.


De feiten

"2.1. [eisres] is een onderneming die zich richt op de exploitatie van foto’s, video’s en nieuws. Zij exploiteert ondermeer een databank met duizenden foto’s die via [website 1 van eiseres] en [website 2 van eiseres]. is te raadplegen. Een groot gedeelte van deze foto’s is gemaakt door buitenlandse fotografen die zijn aangesloten bij buitenlandse agentschappen, zoals Big Pictures, NI Syndication, X17 Fame Pictures en Mavrix. [eisres] is de exclusieve vertegenwoordiger in Nederland van deze agentschappen."
In de uitspraak staat niet vermeld of de fotografen hun rechten hebben overgedragen aan de agentschappen. Overdracht is nodig om een exclusieve licentie te kunnen verstrekken aan [eisres].

"2.2. IMT is een onderneming die zich richt op de audio-visuele markt. Zij is houder van de domeinnaam showbiznewz.nl. Op haar website zijn foto’s geplaatst die [eisres] als rechthebbende in Nederland op de markt brengt."
[Eisres] is de vertegenwoordiger. Dat [eisres] de rechthebbende is, als vermoedelijk niet betwist, voor waar aangenomen. 


Het geschil

"3.2 (...) IMT maakt inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van [eisres] door de foto’s op haar website te plaatsen. [eisres] heeft verder gesteld dat zij door de handelwijze van IMT schade heeft geleden. Zij heeft deze schade (uiteindelijk) begroot op EUR 18.200,=, bestaande uit EUR 5.000,= aan reputatieschade en EUR 13.200,= aan gederfde inkomsten. De werkelijk door haar gemaakte proceskosten heeft [eisres] begroot op EUR 7.669,31."
Persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar, [eisres] kan geen vergoeding vorderen voor reputatieschade.
Alleen als [eisres] de auteursrechten heeft, wat niet blijkt uit het gestelde, kan zij op eigen naam schade vorderen wegens gederfde inkomsten.

"3.3. (...) Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat zij de foto’s niet zelf op haar website plaatst maar dat dit gebeurt door bezoekers van haar site aan wie zij de gelegenheid geeft om foto’s te uploaden."


De beoordeling

"4.4. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan IMT geen aanspraak maken op bescherming tegen aansprakelijkheid krachtens artikel 6:196c BW. Immers op haar website geeft IMT grotendeels van haar zelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van foto’s van zogenoemde sterren. Zij neemt aldus het initiatief tot het doorgeven van informatie door haar bezoekers."
IMT speelt een actieve rol, inbreuken zijn haar te verwijten.

"4.11. [eisres] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij licentieinkomsten heeft gederfd als gevolg van het gebruik van de foto’s door IMT. [eisres] heeft onweersproken gesteld dat haar tarief per foto tenminste EUR 100,= bedraagt en dat dit voor een exclusieve foto kan oplopen tot EUR 2.000,=."
Een aanname in het voordeel van [eisres].

"De exclusiviteit van een foto kan in dit kort geding niet worden vastgesteld, zodat gelet op de criteria voor toewijzing van een geldvordering zal worden uitgegaan van het minimale tarief per foto. Aangezien niet is weersproken dat sommige foto’s meermalen door verschillende bezoekers op de website zijn geplaatst, alle foto’s tezamen 67 keer, is voorshands aannemelijk dat de bodemrechter aan gederfde inkomsten een bedrag van EUR 6.700,= zal toewijzen."

"5.5. veroordeelt IMT in de proceskosten, aan de zijde van [eisres] tot op heden begroot op EUR 8.141,11"
Ondanks dat een deel van de vorderingen niet is toegewezen veroordeelt de rechter IMT tot de volledige proceskosten.

Het betreft hier een kort geding met een voorlopig oordeel. De rechter in de hierop volgende bodemprocedure kan anders oordelen.

Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BG0972
Door gelegenheid te geven tot publicatie van foto’s op haar website waarop auteursrecht van derden rust, wat bij de in het geding zijnde foto’s het geval was, heeft ook gedaagde inbreuk gemaakt op dat auteursrecht en is zij in beginsel aansprakelijk voor schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit.

25 maart 2024 gepubliceerd