19 november 2008

Foto Johan Cruijff, Swordstone crimineel?

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG5139
Rechtbank Haarlem
Gemachtigde eisers Sportsphotography, eiser 2 en stichting SWORDSTONE: mr. L. Verkoren
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. C.A. Boom

© Guus de Jong
De feiten

"b. [eiser 1] is de maker van en de rechthebbende op een foto van Johan Cruijff, in een voor de voetballer typerende houding, met de armen uitgespreid, tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal, de finale van het WK van 1974. De foto is opgenomen in de ANP beeldbank met toestemming van [eiser 1] en met vermelding van diens naam als maker."


De vordering

"Verder wordt gesteld dat [gedaagde] zich schuldig heeft gemaakt aan het uiten van ongegronde en ongefundeerde beschuldigingen over [eiser 2] en Swordstone op zijn website, waarbij hij de in acht te nemen grenzen die ook gelden voor de vrijheid van meningsuiting (persvrijheid), heeft overschreden, onder meer door [eiser 2] en Swordstone als criminelen af te schilderen, zonder dat die beschuldigingen en kwalificaties op enig vaststaand feit zijn gebaseerd. Mocht de kantonrechter van oordeel zijn niet bevoegd te zijn om over die vorderingen van [eiser 2] en Swordstone te oordelen, dan moet verwijzing naar de bevoegde rechter volgen."


Het verweer

"De foto wordt wel vaker gepubliceerd zonder naamsvermelding van de maker en dat gaf [gedaagde] de indruk dat op die foto geen auteursrecht rustte."

"De vergoeding die [eiser 1] vordert is veel te hoog. De algemene voorwaarden van [eiser 1] zijn niet van toepassing. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn niet in redelijkheid gemaakt omdat [gedaagde] niet onwillig was te betalen maar dat hij eerst zeker wilde weten of..."


Beslissing

"- verwijst de zaak ter zake van de vorderingen van [eiser 2] en Swordstone ... voor voortzetting van de procedure;

- wijst partijen erop dat zij na deze verwijzing alleen nog door tussenkomst van een advocaat in rechte kunnen verschijnen...;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [eiser 1] van € 1.920,00...

- gelast [gedaagde] om gedurende zes weken na betekening van dit vonnis de volgende tekst in een duidelijke letter en zonder commentaar te publiceren op de homepage van de website van [gedaagde] [naam website]:

"De kantonrechter te Haarlem heeft [gedaagde] veroordeeld tot het plaatsen op deze homepage van de navolgende tekst: De openbaarmaking van een fotografisch portret van Johan Cruijff van de hand van fotograaf [eiser 1] op deze site was in strijd met de auteurswet 1912 wegens het ontbreken van toestemming en naamsvermelding."

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten...:
dagvaarding € 71,80
vastrecht € 201,00
salaris gemachtigde € 1.130,50"


Rechter wijst 800% van het gestelde licentietarief van €240,- toe plus een volledige proceskostenveroordeling, bij elkaar opgeteld €3.323,30.
Wat betreft de beschuldigingen richting [eiser 2] en Swordstone wordt de zaak doorverwezen naar een hogere rechter waar gedaagde verplicht is zich te laten bijstaan door een advocaat.


Rechtbank Haarlem 19 november 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BG5139
Schending van de Auteurswet. Eiser is beroepsfotograaf. Gedaagde heeft op zijn website een door eiser gemaakte foto van Johan Cruijff geplaatst, zonder toestemming van eiser en zonder vermelding van de naam van eiser. Gedaagde heeft de foto ook bewerkt. Gedaagde heeft daarmee inbreuk gemaakt op het auteursrecht van eiser en wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding en tot plaatsing van een tekst op zijn website.