02 oktober 2008

15 jarige publiceert foto Johan Cruijff

ECLI:NL:RBSHE:2008:BF9979
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch
Gemachtigde eiser: mr. L. Verkoren
Gemachtigde gedaagde: zijn vader
Rechter: Mr. J.P.M. van der Ham

“Vaststaande feiten
[gedaagde A.] exploiteert een commerciële website genaamd “www.soccer4u.nl”.”

Het was destijds geen commerciële website, dat is bij de vervolgzaak bevestigd.

“Zij stellen dat de betreffende foto nooit op de server van de website heeft gestaan. Zij stellen voorts dat [eiser] zijn foto’s beter had moeten beschermen.”
Het betrof (zover ik heb kunnen nagaan) een portretfoto van 200x200 pixels, gemaakt door fotograaf Guus de Jong, die via een hotlink verscheen.

“Zij formuleren een tegeneis verband houdende met gederfde inkomsten en het onderbreken van een vakantie.”

“Het bij dupliek nog gevoerde verweer dat niet aangetoond is dat [eiser] “beschikt over en/of gebruik mag maken van” het portret recht van Johan Cruijff is in dit geding niet ter zake.“
Een fotograaf heeft toestemming nodig van de geportretteerde om een in opdracht gemaakte foto commercieel te exploiteren.

"Deze stelling van [gedaagden] is niet onjuist, echter dit neemt niet weg, dat, waar de schade van [eiser] niet exact kan worden vastgesteld, de in de algemene voorwaarden genoemde maatstaven een redelijk aanknopingspunt voor de begroting van de schade geven. Dit als zodanig hebben [gedaagden] niet bestreden, evenmin als de in de begroting van [eiser] genoemde bedragen, zodat de kantonrechter [eiser] daarin zal volgen.”
Rechter vindt de maatstaven uit de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie een redelijk aanknopingspunt en wijst het gevorderde toe met een volledige proceskostenveroordeling, totaal ruim €4.000.


ECLI:NL:RBSHE:2008:BF9979, voorheen LJN BF9979, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 568920
Auteursrecht op foto’s. Publicatie op internet zonder toestemming en naamsvermelding van de maker is onrechtmatig. Begroting schade conform gebruikelijke tarieven.


De ouders hebben niet betaald en er is opnieuw gedagvaard.

Rechter: mr. J.H. Wiggers
ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462, voorheen LJN BJ7462, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 629990
De ouders hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat hen geen verwijt treft dat de inbreuk niet is belet. Dat een jongen van 15 jaar, samen met anderen, een website over voetbal runt is in overeenstemming met de vrijheid die voor iemand van 15 jaar normaal is. Nergens uit blijkt dat het gaat om een commerciële site.


Jongen (15) krijgt boete voor foto Johan Cruiff - Joop
De vijftienjarige jongen kreeg een boete van vierduizend euro voor het plaatsen van een foto van Cruijff op zijn website.


Fotograaf Guus de Jong heeft veel negatieve publiciteit gehad.

Procederende fotograaf krijgt koekje van eigen deeg
De Amsterdamse fotograaf Guus de Jong, die elk blog dat zijn foto’s gebruikt of zelfs maar deeplinkt voor de rechter sleept, is in zijn strijd tegen de site Grenswetenschap.nl moet 1700 euro aan proces- en advocatenkosten betalen. Dat is een fors verlies op de 240 euro schadevergoeding die het blog alsnog heeft betaald voor een gedeeplinkte foto die een bezoeker in de reacties had achtergelaten.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 32, 1 maart 2022