22 februari 2023

Auteursrechtelijke bescherming afgewezen

ECLI:NL:RBZWB:2023:1306
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Gemachtigde eiser: E.A.P. van Lith
Gemachtigde gedaagde: mr. M.P.J. Letschert
Rechter: mr. Van den Heuvel

"2.2 ... Tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, op 17 of 18 maart 2022, heeft [gedaagde] zonder toestemming van [eiser] op de hiervoor bedoelde Facebookpagina de volgende uitsnede van de hierboven weergegeven, door [eiser] gemaakte foto geplaatst:"
De portretfoto wordt niet weergegeven in het vonnis.

"3.1 ... 
Daarom heeft [eiser] om te beginnen recht op een schadevergoeding van € 250,-. Dit is een basisvergoeding voor het maken van de foto.
Verder komt [eiser] een bedrag van € 25,- per dag dat de foto online stond. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
  -€ 10,- per dag voor het mislopen van inkomsten door het verminken van het auteursrecht;
  -€ 10,- per dag voor het mislopen van inkomsten wegens het ontbreken van een naamvermelding;
  -€ 5,- per dag wegens het verlies van exclusiviteit van de foto.
De foto heeft 43 dagen (van 21 maart 2022 tot en met 2 mei 2022) online gestaan, zodat deze post optelt tot een bedrag van € 1.325,-."
Lijkt me dat voor hergebruik van een foto niet de maakprijs genomen moet worden om de schadevergoeding te onderbouwen. Niet eerder gezien dat er bedrag per dag bovenop komt.

"3.2 ... [gedaagde] heeft de foto immers gebruikt voor het doel dat de opdrachtgever van [eiser] (de politieke partij [naam politieke partij] ) voor ogen had, namelijk het genereren van publiciteit. Op of bij de foto stond niet de naam van [eiser] als de maker vermeld. [gedaagde] heeft de foto bovendien ontvangen van [naam politieke partij] als onderdeel van een zogenaamde ‘perskit’."
Het portretrecht komt niet ter sprake. Ter info: Eiser heeft toestemming nodig van de geportretteerde om de foto anders dan voor de opdracht te gebruiken. Zonder deze toestemming kan hij geen inkomsten zijn misgelopen. 

"4.2 ... De gedachte van [eiser] is kennelijk dat iedere foto auteursrechtelijk beschermd is, maar deze gedachte is onjuist. [eiser] heeft zijn door [gedaagde] betwiste stelling dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk niet onderbouwd. Het enkele overleggen van de foto is daartoe onvoldoende. Reeds hierom dienen de vorderingen die allen zijn gebaseerd op het auteursrecht van [eiser] te worden afgewezen."
Bescherming is afgewezen omdat de stelling niet is onderbouwd.

"4.4 ... De kantonrechter vult de rechtsgronden op grond van artikel 22 Rv ambtshalve aan.
Het gebruik van een gedeelte van de foto laat zich kwalificeren als een citaat in de zin van dat artikel 15a van de Auteurswet."

Had eiser zijn stelling wél onderbouwd, dan was de vordering afgewezen omdat het gebruik onder citaatrecht valt.

"5 ... veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot dit vonnis vastgesteld op €374,- als bijdrage in het salaris van de gemachtigde"
Het zal niet de volledige kosten dekken van de gedaagde particulier, tenzij hij in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand.


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1306
Eiser stelt niet waarom de door hem gemaakte foto auteursrechtelijk beschermd zou zijn.