02 november 2021

Schikkingsvoorstel van €250 blijkt net te weinig

ECLI:NL:RBAMS:2021:6025
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser ANP: mr. F.C.E. Lussi (Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.)
Gemachtigde gedaagde Kop of Munt B.V.: P.S. Vos
Rechter: mr. M. van Walraven

Eén van de vele zaken van ANP waar Permission Machine (tegenwoordig handelend onder de naam Visual Rights Group) het gebruik van de foto opspoorde en tevergeefs een licentie probeerde te slijten voor een tarief dat veel hoger ligt dan het gebruikelijke tarief. 

Bij aanvang is €450,- gevorderd, gedaagde had buitenrechtelijk een schikkingsvoorstel gedaan van €250,-.

"5 ... Bovendien had de foto geen watermerk, terwijl dat bij foto’s waar rechten op zitten wel het geval is."
Beeldbanken als ANP tonen foto's met een groot watermerk erdoorheen. Voor een versie zonder watermerk moet je een licentie aanschaffen. Vermoedelijk heeft Kop of Munt de foto via een andere partij dan ANP.

"6 ... Terecht stelt het ANP dat een copyrightteken of een watermerk daarvoor in Nederland niet nodig is. Verder is niet weersproken dat het ANP het auteursrecht heeft."
De rechter neemt aan dat ANP het auteursrecht heeft omdat gedaagde het niet heeft betwist. De rechter had het recht kunnen aanvullen (art. 111.3 of 150 Rv) en naar bewijs kunnen vragen.

"8 ... Wel voert Kop of Munt aan dat zij een schikkingsbedrag van €250,- heeft aangeboden en dat zij in deze procedure op kosten wordt gejaagd doordat het ANP de hoogte van haar totale claim nogal eens heeft gewijzigd."

"9 ... als wordt uitgegaan van het destijds vermelde bedrag van €67,50 wordt duidelijk dat het schikkingsbedrag dat Kop of Munt toen heeft aangeboden te laag was. De verschuldigde schadevergoeding bedraagt immers €226,88 en dit bedrag, vermeerderd met de kosten van destijds, is hoger dan het aangeboden bedrag van €250,-."

Het geboden bedrag van €250,- ligt €44,38 lager dan wat de rechter toewijst. ANP vordert een bedrag dat €155,62 hoger ligt.

Ondanks dat ANP ruim driemaal zoveel afweek van het toegewezen bedrag draait gedaagde op voor de proceskosten.


Rechtbank Amsterdam 2 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6025
Panoramische foto van daken in Amsterdam. Foto is auteursrechtelijk beschermd. Copyrightteken niet vereist. Schadevergoeding toegewezen.

Bijgewerkt op 21 februari 2024