02 november 2021

Schikkingsvoorstel van €250 blijkt net te weinig

ECLI:NL:RBAMS:2021:6025
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser ANP: mr. F.C.E. Lussi (Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.)
Gemachtigde gedaagde Kop of Munt B.V.: P.S. Vos
Rechter: mr. M. van Walraven

"5 ... Bovendien had de foto geen watermerk, terwijl dat bij foto’s waar rechten op zitten wel het geval is."

De meeste beeldbanken waaronder ANP tonen foto's met een watermerk. Voor een versie zonder watermerk moet je een licentie aanschaffen.

"6 ... Terecht stelt het ANP dat een copyrightteken of een watermerk daarvoor in Nederland niet nodig is. Verder is niet weersproken dat het ANP het auteursrecht heeft."
Dat een foto in de beeldbank van ANP staat betekent dat ANP exploitatierechten heeft. ANP hoeft hier niet te bewijzen dat ze auteursrechthebbende is, gedaagde had het moeten weerspreken van de rechter.

"8 ... Wel voert Kop of Munt aan dat zij een schikkingsbedrag van €250,- heeft aangeboden en dat zij in deze procedure op kosten wordt gejaagd doordat het ANP de hoogte van haar totale claim nogal eens heeft gewijzigd."

"9 ... als wordt uitgegaan van het destijds vermelde bedrag van €67,50 wordt duidelijk dat het schikkingsbedrag dat Kop of Munt toen heeft aangeboden te laag was. De verschuldigde schadevergoeding bedraagt immers €226,88 en dit bedrag, vermeerderd met de kosten van destijds, is hoger dan het aangeboden bedrag van €250,-."

Opgeteld ligt het geboden bedrag €44,38 lager terwijl ANP bij aanvang €155,62 teveel vroeg.

Ondanks dat ANP ruim driemaal zoveel van het uiteindelijk toegewezen bedrag verwijderd zat dan gedaagde draait gedaagde op voor de proceskosten.


Rechtbank Amsterdam 2 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6025
Panoramische foto van daken in Amsterdam. Foto is auteursrechtelijk beschermd. Copyrightteken niet vereist. Schadevergoeding toegewezen.