01 december 2020

Verdediging door advocatenkantoor I-EE

ECLI:NL:RBOVE:2020:4235
Rechtbank Overijssel
Gemachtigde eiser Just Kidding Fotografie: mr. C. Brocklebank-Groen
Gemachtigde gedaagde Yourweddingphotos: mr. K.M. van Boven
Rechter: mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek

Een fotogeschil tussen twee fotografen waarbij advocatenkantoor I-EE optreedt namens de gedaagde partij. Dat is uitzonderlijk.

“1.2. De kantonrechter is voldoende geïnformeerd om een beslissing te nemen in deze zaak”
Geen mondelinge behandeling terwijl dat bij eenvoudigere fotogeschillen vaak wel wordt gelast.

“2.1. [eiseres] heeft in opdracht van [gedaagde] foto’s gemaakt tijdens een bruidsfotografenbijeenkomst op 2 november 2019. Zij heeft twintig foto’s aan [gedaagde] opgestuurd.”
Partijen hebben geen schriftelijke overeenkomst betreffende het gebruik van de foto’s gesloten.

“2.5. In februari 2020 heeft [eiseres] geconstateerd dat [gedaagde] de foto’s heeft gebruikt in folders, promotieborden/banners en die foto’s komen in beeld in filmpjes voor online media. De foto’s zijn bijgesneden en in sommige gevallen gewijzigd van kleur naar zwart-wit.”

“2.7 … Verder stelt [eiseres] dat [gedaagde] de foto’s zonder haar toestemming heeft gewijzigd en heeft openbaar gemaakt zonder vermelding van haar naam.”

“2.12. Volgens [gedaagde] is de gevorderde schade wegens gederfde licentievergoeding te hoog. Hij bestrijdt dat aansluiting gezocht moet worden bij de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem en wijst daarvoor op de tarieven die [eiseres] hanteert”

Bij veel stockfoto-zaken wordt dit verweer tevergeefs gevoerd.

“2.22 … Het moet bij verminking of misvorming gaan om ‘een aantasting van dat werk die tot reputatieschade kan leiden’”
Dit zinnetje kun je gebruiken om schade wegens bijsnijden te betwisten.

“2.24.1 … Onweersproken is gebleven dat [gedaagde] [eiseres] heeft verzocht om een setje foto’s met daarin haar logo voor plaatsing op social media. [eiseres] heeft aan dat verzoek geen gehoor gegeven. [gedaagde] mocht daar naar het oordeel van de kantonrechter redelijkerwijze uit afleiden dat [eiseres] geen bijzonder belang hechtte aan het vermelden van haar naam …”
Dit zinnetje kun je gebruiken om schade wegens ontbreken naamsvermelding bij anoniem uitgegeven foto's te betwisten.

Eenvoudigere stockfoto-zaken met identieke verweren worden vaak verloren. Hier wint gedaagde en krijgt de volledige proceskosten vergoed.


ECLI:NL:RBOVE:2020:4235, Rechtbank Overijssel, 8523729 \ CV EXPL 20-2079
Partijen hebben geen schriftelijke overeenkomst betreffende het gebruik van de foto’s gesloten, maar uit de omstandigheden van het geval leidt de kantonrechter af dat het gebruik van de foto’s past binnen de reikwijdte van de licentie.

Repost nieuwsbrief Revue nr. 81, 18 oktober 2022
Bijgewerkt 6 maart 2024