28 oktober 2020

Een van de vele rechtszaken van advocatenkantoor I-EE

ECLI:NL:RBMNE:2020:4624
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde procedeert als bestuurder BV in persoon
Rechters: mr. M.M.J. Schoenaker en mr. A. van Dijk

“1.2. [gedaagde] heeft, hoewel daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, daarna niet voor dupliek geconcludeerd.”

Stukken van een in fotoclaims geroutineerde jurist zijn vaak omvangrijk en staan vol met vakjargon; je moet juridisch onderlegd zijn of iemand inhuren om je te verweren. Gedaagde heeft schriftelijk gereageerd op de dagvaarding en zal gedacht hebben dat dat voldoende was.

“2.4. De foto heeft in 2015 in het kader van een artikel op een pagina van [.] .nl gestaan zonder toestemming en naamsvermelding van [eiser].”

“2.9. De gemachtigde van [eiser] heeft vervolgens [gedaagde] in de periode 10 juni 2015 tot en met 8 augustus 2018 veelvuldig buitengerechtelijk gesommeerd tot opgave van de gevraagde informatie en betaling van de schade, inclusief de kosten van de gemachtigde. [gedaagde] heeft daar niet op gereageerd.”

“4.4. [gedaagde] heeft tot haar verweer aangevoerd dat zij sinds 13 december 2010 niet langer de houder of eigenaar van [.] .nl is, omdat zij die handelsnaam niet (meer) voert vanaf die datum. … [gedaagde] heeft hiertoe verwezen naar de informatie met betrekking tot haar handelsnaam in het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK).”

“4.5. Tegen het door [gedaagde] aangevoerde heeft [eiser] bij haar conclusie van repliek een print screen van de contactpagina van [.] .nl op 19 maart 2015 in het geding gebracht … De conclusie van repliek is daardoor niet weersproken. Aangenomen moet daarom worden dat juist is wat [eiser] bij repliek naar voren heeft gebracht.”

“4.9 … [eiser] heeft onweersproken en gemotiveerd gesteld dat hij gebruikelijk een vergoeding hanteert van €250,00 per jaar. Het bedrag van €250,00 zal worden toegewezen.”


Rechter doet er nog een toeslag van 25% bovenop en wijst proceskosten op basis van liquidatietarief toe.


ECLI:NL:RBMNE:2020:4624, Rechtbank Midden-Nederland, 8458766 / MC EXPL 20-2678
Publicatie auteursrechtelijk beschermde foto zonder toestemming en naamsvermelding.


#58 Revue