11 september 2020

Foto was nog niet gepubliceerd

ECLI:NL:RBROT:2020:8047
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser komt uit Emmen (ik vermoed NL.Legal LLP)
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. E.A. Vroom

"3.1.A... vanaf de dag dat de eerste sommatie is verzonden, 6 april 2020"
De dagvaarding is van 28 april 2020. Het vonnis zegt niets over wat er in de tussengelegen periode van drie weken gebeurd is. Is er nog een sommatie verzonden? Heeft gedaagde gereageerd?

"3.2.1... De hoogte van de schadevergoeding is gebaseerd op het standaardtarief dat [eiser] hanteert voor een gebruikslicentie voor zijn foto’s, te weten € 360,00 per foto per jaar. Hetzelfde tarief wordt gehanteerd door Stichting Foto Anoniem."
Niemand betaalt vrijwillig €360/jaar voor een nieuwsfoto.

"4.2.1. De heer [naam] , wonende te Rotterdam, is eigenaar van [radiozender] . [gedaagde] heeft in opdracht van [naam] de website met domeinnaam [website] gemaakt. Hij heeft de domeinnaam aangevraagd, zodat hij de tijdelijke domeinhouder is en de website voor [naam] kon opzetten. [gedaagde] zou de domeinnaam overdragen op [naam] na betaling van zijn diensten, maar betaling heeft nog niet plaatsgevonden."
Zo te zien een website in aanbouw.

"4.2.2. De foto is niet openbaar gemaakt. De foto is alleen zichtbaar aan de ‘achterkant’ van de website, welk deel alleen is te bekijken door de webbeheerder met gebruik van inlognamen en wachtwoorden. (...) De foto is slechts te vinden via een specifieke URL. [eiser] heeft de niet openbaar gemaakte foto in een administratiemap op de website gevonden door gebruik te maken van speciale software, die aan de hand van pixelherkenning niet alleen openbare foto’s, maar ook de administratieve ‘achterkant’ van websites kan doorzoeken."
Ik heb het vaker gezien, een sommatie voor een foto die nog niet gepubliceerd is. Wordpress maakt voor elke afbeelding die je toevoegt een pagina met URL aan en deze URL's zijn traceerbaar door 'scrapers'.

"5.8... [gedaagde] zal worden veroordeeld om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de foto, waarmee inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van [eiser] , van de website te verwijderen, op straffe van een dwangsom van €250,00 per dag met een maximum van €10.000,00."

Rechter doet een aanname, in het voordeel van eiser, dat de foto openbaar toegankelijk is gepubliceerd. Rechter veroordeelt gedaagde tot het betalen van de gevorderde schade en de proceskosten. Rechter legt een dwangsom op voor het verwijderen van de foto.


Rechtbank Rotterdam 11 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8047
Schadevergoeding. Verwijderen foto.

Bijgewerkt 8 maart 2024