05 augustus 2020

Vergelijkbare foto kost bij Shutterstock €4,90

ECLI:NL:RBMNE:2020:3849
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser: NL.LEGAL LLP
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. R.A. Steenbergen

“3.3. [gedaagde] heeft als verweer aangevoerd dat hij de afbeelding zonder naamsvermelding op Google heeft gevonden, dat de foto destijds veelvuldig zonder bronvermelding op verschillende websites voorkwam”

Er zijn rechthebbenden, vertegenwoordigd door gemachtigde NL.LEGAL LLP, die zelf hun foto’s in groot formaat zonder naamsvermelding verspreiden.

“3.5… [eiser] stelt dat hij voor commercieel gebruik van zijn foto’s met naamsvermelding een standaardtarief hanteert van €360,00 per foto(bestand) per jaar (…) Volgens [eiser] is dit een gemiddeld, gangbaar tarief voor professionele fotografen, nu dit aansluit bij het in de tarievenlijst 2019 van de Stichting Foto Anoniem genoemde tarief en die tarieven als marktconform kunnen worden beschouwd.”
€360/jaar is geen gangbaar tarief voor professionele fotografen. Tarieven Stichting Foto Anoniem zijn all-in vrijwaringstarieven en niet marktconform.

“3.6. [gedaagde] heeft hiertegen onder meer als verweer aangevoerd dat de foto is gebruikt voor een maatschappelijk platform dat geen winstoogmerk heeft en grotendeels wordt gefinancierd door gemeenschapsgeld en dat vergelijkbare foto’s van professionele fotografen op Shutterstock.com worden aangeboden voor (omgerekend) €4,90 per foto. Hij vindt een tarief van €360,00 daarom veel te veel. Deze verweren slagen niet. [gedaagde] heeft onvoldoende gemotiveerd bestreden dat het redelijk en gebruikelijk is om als professioneel fotograaf tarieven te hanteren die aansluiten bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (…) Dat [gedaagde] via Shutterstock voor een veel lagere prijs foto’s had kunnen verkrijgen, is niet relevant. Hij heeft namelijk de foto van [eiser] gebruikt en moet dus daarvoor betalen. Het gevorderde bedrag van €360,00 zal daarom worden toegewezen.”

Zolang rechters de tarieven van Stichting Foto Anoniem blijven hanteren, valt dat het gebruikelijk is om erbij aan te sluiten niet voldoende gemotiveerd te betwisten.


ECLI:NL:RBMNE:2020:3849, Rechtbank Midden-Nederland, 8482438 UC EXPL 20-3253
Foto van Castellum Hoge Woerd in Utrecht


Repost nieuwsbrief Revue nr. 54, 31 mei 2022