15 oktober 2019

Rechter schat de schade op €1.750,-

ECLI:NL:GHAMS:2019:3746
Gerechtshof Amsterdam
Advocaat appellant: mr. H.J.A.M. Dohmen
Advocaat geïntimeerde: mr. C.N. Reijns
Raadsheren: mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en E.M. Polak

De zaak in eerste aanleg:
“3.1.5 Sembono is een reisorganisatie. Op haar website heeft zij enige tijd en in ieder geval vanaf 22 februari 2016 zonder toestemming van Performance lmpressions (en zonder vermelding van de naam van [X] ) de foto getoond, in ieder geval als onderdeel van een slideshow van zeven foto’s die elk steeds circa vier seconden werden getoond. Zij heeft tot op heden niets voor dat gebruik betaald.
3.2 In eerste aanleg heeft Performance Impressions gevorderd, samengevat, Sembono vanwege het zonder toestemming en zonder naamsvermelding gebruik maken van de foto te veroordelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van Performance lmpressions te staken en tot het voldoen van een schadevergoeding van €20.746,77, te vermeerderen met rente en kosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
3.3 De kantonrechter heeft Sembono veroordeeld om aan Performance Impressions een bedrag van €1.750,– te betalen, vermeerderd met wettelijke rente, het meer of anders gevorderde afgewezen en de proceskosten gecompenseerd.”


In hoger beroep wordt het auteursrecht wederom betwist:
“3.5 … Volgens Sembono is de foto ontleend aan ouder Umfeld (eerdere foto’s van andere fotografen van het [landgoed] ) en heeft [X] bovendien slechts een kopie van de werkelijkheid gemaakt. Het gebouw en de tuin bevinden zich op een vaste locatie en de fotograaf kan aan de compositie en kadrering niets noemenswaardigs veranderen, maar hoogstens verder of minder ver inzoomen.”

Het door de kantonrechter geschatte bedrag wordt door beide partijen betwist, het Hof oordeelt als volgt:
“3.6.1 … De door Performance Impressions overgelegde vaststellingsovereenkomsten, waaronder die in hoger beroep overgelegde, bieden daarvoor onvoldoende aanknopingspunten omdat deze doorgaans tot stand komen onder dreiging van een procedure en niet in een vrije onderhandelingssfeer. Aldus is Performance Impressions er niet in geslaagd de door haar gestelde hoogte van de schade, waartoe naar Nederlands recht niet een als boete te kwalificeren verhoging valt te rekenen, genoegzaam te onderbouwen. Het hof acht het door de kantonrechter geschatte bedrag aan schade van €1.750,– redelijk.”

Het Hof houdt het vonnis in eerste aanleg in stand en verdeelt de kosten van het hoger beroep. Appellant moet €8.000,- advocaatkosten geïntimeerde betalen en geïntimeerde moet €4.000,- advocaatkosten appellant betalen.
De werkelijke schade voor de fotograaf zal hooguit een paar tientjes zijn voor het mislopen van inkomsten. Het door de rechter geschatte bedrag van €1.750,- is krankzinnig. Daarbij is het nog geen 10% van het gevorderde, eiser overvraagt en dat zou reden moeten zijn om een deel van de kosten van gedaagde te vergoeden, die kosten zijn aanzienlijk met een advocaat voor beide procedures.


ECLI:NL:GHAMS:2019:3746, Gerechtshof Amsterdam, 200.237.823/01
Reisorganisatie heeft foto zonder toestemming gedurende aantal maanden op website getoond; hoogte schade, bij gebrek aan genoegzame onderbouwing, geschat op €1.750,–


#35 Revue