15 oktober 2019

Rechter schat de schade op €1.750,-

ECLI:NL:GHAMS:2019:3746
Gerechtshof Amsterdam
Advocaat appellant SEMBONO TRAVEL B.V.: mr. H.J.A.M. Dohmen
Advocaat geïntimeerde PERFORMANCE IMPRESSIONS LLC: mr. C.N. Reijns
Raadsheren: mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en E.M. Polak

Het gaat over een stockfoto die vermoedelijk zonder naamsvermelding is uitgegeven en gebruikt is in een slideshow van een reisbureau.
De rechter heeft in eerste aanleg de schade geschat op €1.750,-, nog geen tiende van wat Performance Impressions vorderde.
De kantonrechter schat mijn inziens een factor 35 te hoog, de werkelijke schade zal hooguit een paar tientjes zijn.
De proceskosten zijn in eerste aanleg gecompenseerd.

In hoger beroep betwist het reisbureau nogmaals het auteursrecht:
“3.5 … Volgens Sembono is de foto ontleend aan ouder Umfeld (eerdere foto’s van andere fotografen van het [landgoed] ) en heeft [X] bovendien slechts een kopie van de werkelijkheid gemaakt. Het gebouw en de tuin bevinden zich op een vaste locatie en de fotograaf kan aan de compositie en kadrering niets noemenswaardigs veranderen, maar hoogstens verder of minder ver inzoomen.”

Beide partijen betwisten het door de kantonrechter geschatte bedrag:
“3.6.1 … De door Performance Impressions overgelegde vaststellingsovereenkomsten, waaronder die in hoger beroep overgelegde, bieden daarvoor onvoldoende aanknopingspunten omdat deze doorgaans tot stand komen onder dreiging van een procedure en niet in een vrije onderhandelingssfeer. Aldus is Performance Impressions er niet in geslaagd de door haar gestelde hoogte van de schade, waartoe naar Nederlands recht niet een als boete te kwalificeren verhoging valt te rekenen, genoegzaam te onderbouwen. Het hof acht het door de kantonrechter geschatte bedrag aan schade van €1.750,– redelijk.”

Het Hof houdt het vonnis in eerste aanleg in stand en verdeelt de kosten van het hoger beroep. Het reisbureau moet €8.000,- advocaatkosten plus griffie betalen aan Performance Impressions en Performance Impressions moet op haar beurt €4.000,- advocaatkosten aan het reisbureau betalen.


ECLI:NL:GHAMS:2019:3746, Gerechtshof Amsterdam, 200.237.823/01
Reisorganisatie heeft foto zonder toestemming gedurende aantal maanden op website getoond; hoogte schade, bij gebrek aan genoegzame onderbouwing, geschat op €1.750,–


Repost nieuwsbrief Revue nr. 35, 9 maart 2022
Bijgewerkt 13 maart 2024