07 juli 2010

Pasfoto met een glimlach

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN0985
Rechtbank Haarlem
Gemachtigde eiser iimages: mr. L. Verkoren
Gemachtigde gedaagde Ringfoto Nederland B.V.: mr. G.J. de Bock
Rechter: mr. W. Aardenburg

De feiten


"2. Op de website van iimages (www.iimages.nl) stond op de subpage “pasfoto” een door [eiser] gemaakte foto van[YYY] (hierna: [YYY]). [YYY] is hierop afgebeeld met een glimlach. Bij de foto staat: “Er is nogal wat om te doen geweest de laatste tijd! Pasfoto’s. [...] Niet lachen, oren zichtbaar [...]” "

"6. Op 9 september 2009 heeft de gemachtigde van Ringfoto een eenmalige vergoeding van € 500,00 tegen finale kwijting aan [eiser] aangeboden. Partijen zijn het niet eens geworden over een schikking."


De vordering

"[eiser] vordert (samengevat) veroordeling van Ringfoto tot betaling van € 4.500,00 aan schadevergoeding en € 1.384,86 ter zake van gemaakte proceskosten."


Het verweer

"Zij heeft aangevoerd dat de door ID gedownloade foto niet meer is dan een pasfoto, die niet voor bescherming op grond van de Auteurswet in aanmerking komt."

"Van schuld of verwijtbaarheid aan de zijde van Ringfoto is immers geen sprake, nu [eiser] de foto ‘downloadable’ op zijn website heeft geplaatst, zodat die foto gemakkelijk op Google terecht kon komen."De beoordeling

"... acht de kantonrechter een vergoeding van € 750,00 voor de gederfde aanvullende licentievergoeding redelijk. Ook de vergoeding van de schade wegens het ontbreken van een naamsvermelding wordt, rekening houdend met deze omstandigheden, op € 750,00 begroot."


Rechter wijst €1.500,- aan schadevergoeding toe en omdat dat minder is dan gevorderd en meer dan in het voortraject geboden draagt ieder zijn eigen proceskosten.
Aan de zijde van gedaagde bedroegen de proceskosten minimaal €2.500,-. Het akkefietje kost gedaagde €4.000,- en levert de fotograaf €1.500 - €1.384,86 = €115,14 op.


Rechtbank Haarlem 7 juli 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BN0985
De vordering wordt (gedeeltelijk) toegewezen. Bij de begroting van de schade gaat de kantonrechter uit van de licentievergoeding die eiser zou hebben bedongen bij voorafgaande toestemming. Voorts wordt rekening gehouden met de beperkte periode dat de foto op de website van gedaagde heeft gestaan.