06 juli 2005

Portretfoto Jaap van Zweden op cd's

ECLI:NL:RBAMS:2005:AU0588
Rechtbank Amsterdam
Procureur* eiser Arnold A: mr. J. Martens
Procureur gedaagde JOAN RECORDS B.V.: mr. A. Volders, thans mr. F.B. Falkena
Rechter: mr. P.M. Wamsteker

"b. Bij brief van 7 augustus 2003 heeft mr. L. Verkoren namens A Joan Records gesommeerd binnen acht dagen een bedrag van € 7.620,76 te voldoen als schadevergoeding voor het zonder toestemming, zonder betaling en zonder naamsvermelding openbaar maken van de foto op de CD’s en in het boekje." 
Verder wordt onder meer verbod gevraagd voor verkoop nog aanwezige voorraad, een opgave van de gemaakte winst plus veroordeling in de buitengerechtelijke kosten.

"3.1 ... Voor het geval dat komt vast te staan dat A auteursrechthebbende is op de foto voert Joan Records aan dat artikel 21 Auteurswet geen bescherming biedt aan de maker van het werk."
Ik mis een beroep op artikel 19 Auteurswet. De foto van Jaap van Zweden wordt gebruikt om zijn muziek te verkopen.

"4.1 ... Gesteld noch gebleken is dat Joan Records Rob Groen Concertmanagement of C in vrijwaring heeft gedagvaard dan wel een nieuwe termijn heeft verzocht om genoemde partijen in vrijwaring te doen oproepen. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat Joan Records de vrijwaringsprocedure niet dan wel niet gezamenlijk met de onderhavige hoofdprocedure wens voort te zetten."
Als je een partij in vrijwaring mag oproepen dien je de partij te dagvaarden. Dat gaat vaker mis.

"4.3 ... Ook het feit dat Joan Records de foto heeft gekregen van de manager van B, die de foto op zijn beurt van het Residentie Orkest heeft gekregen en dat het Residentie Orkest niet heeft medegedeeld dat er beperkingen voor het gebruik van de foto waren, doet niet af aan de inbreuk door Joan Records op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van A."
Een inbreuk is een inbreuk. Doch of een partij schadeplichtig is hangt af of de inbreuk haar aan te rekenen is.

"4.6 ... Joan Records heeft de hoogte van de schade betwist, daartoe aanvoerende dat zij de richtprijzen niet kent en dat zij lagere vergoedingen dan de in die richtprijzen genoemde bedragen pleegt te betalen. ... De rechtbank zal zich daarbij gedeeltelijk baseren op de richtprijzen, zoals die blijken uit de door A in het geding gebrachte sommatiebrief van 7 augustus 2003, welke richtprijzen op zichzelf door Joan Records niet gemotiveerd zijn betwist. ...De rechtbank acht het redelijk voor wat betreft de gederfde licentievergoeding en de schade tengevolge van het ontbreken van naamsvermelding aansluiting te zoeken bij het basistarief van € 1.601,- en de toeslag van € 1.601,- wegens het ontbreken van naamsvermelding uit de richtprijzen."

De rechter veroordeelt Joan Records tot het betalen van een bedrag van €3.202 en in de kosten van de procedure (€ 371,78 aan verschotten en € 768,- aan salaris van de procureur).* Procureur is de gemachtigde jurist. Tot 1 september 2008 gold dat een jurist ingeschreven moest zijn bij de rechtbank waar de procedure gevoerd werd.