26 november 2014

Opmerkelijke aktes van Getty Images

ECLI:NL:RBAMS:2014:8092
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser GETTY IMAGES (US), INC.: mr. A. Knigge te Amsterdam
Gemachtigde gedaagde vereniging TROS: mr. R. Klöters te Amsterdam
Rechter: mr. G.H. Marcus

Bij mijn weten het enige stockfoto-geschil dat Getty Images voor de rechter in Nederland beslecht heeft.


"2.1. Getty Images exploiteert fotografisch beeldmateriaal. Zij beschikt over (exclusieve) licenties op het werk van een groot aantal fotografen en is deels ook zelf rechthebbende op het auteursrecht van door haar geëxploiteerde werken."

Zonder bewijs is de tweede zin een aanname.


"2.2. TROS is een publieke omroep. Zij zendt onder meer het programma Tros Radar uit. Voorts is zij de beheerder van de website www.trosradar.nl. Op die website hebben in 2012 enige tijd de navolgende afbeeldingen gestaan:

Foto A.
Bij Letter of Confirmation van 11 januari 2013 heeft [fotograaf 1] onder meer en voor zover hier van belang verklaard dat:

“[….] Getty Images (US) […] are entitled to take, in their own name and on their own behalf, any and all actions before any competent authorities, bodies and courts, which may be necessary to defend the Image against any action, opposition or infringements made by third parties [...]”

Foto B.
Bij Letter of Confirmation van 13 januari 2013 heeft [fotograaf 2] onder meer en voor zover hier van belang verklaard dat:

“[…] Getty Images (US) […] are entitled to take, in their own name and on their own behalf, any and all actions before any competent authorities, bodies and courts, which may be necessary to defend the Image against any action, opposition or infringements made by third parties [...]”

Foto C.
Bij ongedateerde Letter of Confirmation heeft [fotograaf 3] onder meer en voor zover hier van belang verklaard dat:

“[…] hereby confirms and acknowledges without any reservation or limitation, […] whatsoever that the copyright in the Image is the sole and exclusive property of Getty Images (US) [...]”
"
De aktes voor foto's A en B zijn van latere datum dan de vermeende rechtenschending. Mogen handhaven betekent niet automatisch dat Getty Images de exclusieve exploitatierechten heeft, een voorwaarde om schade te kunnen vorderen wegens misgelopen inkomsten.
De akte voor C is ongedateerd en daarom mijn inziens niet rechtsgeldig.


"4.1 (...) Voldoende voor de bevoegdheid van Getty Images is dat uit de verklaringen blijkt dat Getty Images tot dat optreden is gemachtigd onderscheidenlijk dat de rechten aan haar zijn overgedragen. Daaruit volgt dat Getty Images ter zake de foto’s bevoegd is de auteursrechten te handhaven."

De rechter accepteert de drie aktes als bewijs dat Getty Images gerechtigd is om schadevergoeding wegens het mislopen van inkomsten te vorderen en wijst €1.416,25 toe voor de drie foto's. Omdat partijen over en weer gedeeltelijk gelijk en ongelijk kregen draagt ieder zijn eigen proceskosten.
N.B. Getty Images vorderde ruim €30.000 aan proceskosten.


Naast de vraag of Getty gerechtigd is gaat dit vonnis ook over dwangsommen, rectificatie, vrijheid van meningsuiting en de opslagfactor.


Wisselende berichten in de pers over GettyImages versus TROS:

Gepost op 2 november 2023.
Persberichten toegevoegd op 3 november 2023.