29 juli 2014

Achtergrondfoto 10-12 seconden zichtbaar in videoclip

ECLI:NL:GHSHE:2014:284+2524
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, datum uitspraken 11-02-2014 en 29-07-2014
Gemachtigde appellanten: mr. J. Cortet
Gemachtigde geïntimeerde: mr. J.E. Kloosterboer
Raadsheren: mrs. J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en C.E.C.J. Ponsioen

In eerste aanleg heeft de rechtbank het ingediende verweer geretourneerd aan gedaagden en zijn ze veroordeeld. De enige manier om dat te herstellen is hoger beroep waarbij een kostbare advocaat verplicht is.

“4.2.1. [geïntimeerde] is beroepsfotografe. [fotomodel], hierna [fotomodel], is een – vrij bekend – fotomodel. De broers [appellanten] vormen samen een popgroep die zich toelegt op rapmuziek.”

“4.2.3. Op een pagina van een door [appellanten] geopend YouTube kanaal - welk kanaal de naam van [appellanten] draagt - is gedurende enige tijd een videoclip te zien geweest, waarin een van de broers [appellanten] een rap ten gehore brengt, waarbij op de achtergrond de foto zichtbaar was. [geïntimeerde] heeft onbetwist gesteld dat die foto daar 10 tot 12 seconden zichtbaar was, en dat die videoclip 220.000 maal is bekeken.”

“4.3.2… Onder punt 2.3 van het vonnis wordt vermeld dat gedaagden in rechte zijn verschenen, doch dat nu de door hen ingediende conclusie niet ondertekend was, de griffier de conclusie aan [appellant 1] heeft geretourneerd opdat deze na ondertekening andermaal kon worden ingediend, waarop niet meer is gereageerd.”
De kantonrechter heeft het verweer niet meegenomen in de beoordeling en €5.000 schade + €692,92 proceskosten toegewezen. Er is beslag gelegd.

“4.11.1.C [fotomodel] zelf nam deel aan de videoclip. Zij heeft erop gewezen dat er een geschikte foto op haar Facebookaccount stond en zij heeft met [appellanten] -althans met NK- overlegd welke foto zou worden gebruikt.”
Een deel van de artistieke waarde is mijn inziens toe te schrijven aan het fotomodel. Als de foto in opdracht is gemaakt mag het fotomodel de foto ten behoeve van haarzelf gebruiken en heeft de fotograaf haar toestemming nodig om de foto te exploiteren. Volgens artikel 13.1 Richtlijn 2004/48/EG ben je niet schadeplichtig als je redelijkerwijs niet had kunnen weten dat er rechten geschonden werden. De rechter oordeelt echter:

“4.11.3. Mitsdien komen de gevolgen van de inbreuk voor rekening van [appellanten].”

Geïntimeerde heeft haar schade niet deugdelijk onderbouwd en krijgt de gelegenheid om dat alsnog te doen. De beslissing wordt aangehouden en luidt 5 maanden later als volgt:
  • €5.000 schade wordt verlaagd naar €1.000
  • Proceskosten eerste aanleg blijven €692,92
  • Er komt €2.500 schade bij voor schending persoonlijkheidsrechten
  • Appellant moet kosten hoger beroep geïntimeerde, “begroot op €299,-aan vast recht en maar liefst €11.461,72 incl. btw voor salaris advocaat” betalen.
Totaal zo'n €16.000,-. Daar bovenop komen nog de eigen advocaatkosten en griffie. Het gerechtelijke traject heeft ruim 2 jaar geduurd.


Het vonnis in eerste aanleg (pdf)
Niet gepubliceerd op rechtspraak.nl

ECLI:NL:GHSHE:2014:284, Gerechtshof s-Hertogenbosch, HD 200.118.105-01
Tussenuitspraak

ECLI:NL:GHSHE:2014:2524, Gerechtshof s-Hertogenbosch, HD 200.118.105_01
Einduitspraak


Repost nieuwsbrief Revue nr. 53, 21 mei 2022
Bijgewerkt 13 juni 2024