09 juli 2007

Roel Dijkstra met Luc Verkoren

ECLI:NL:RBAMS:2007:7725
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser Roel Dijkstra: mr. L. Verkoren
Gedaagden Ouders Online procederen in persoon
Rechter: mr. M.V. Ulrici

Augustus 2023 werd er een claim van Roel Dijkstra aan mij voorgelegd. De van inbreuk beschuldigde partij was helaas al in discussie gegaan over wel/geen citaat. Het betrof een screenshot van een deel van een krantenbericht in een artikel met hyperlink naar de bron. De naam van Roel Dijkstra ontbrak bij de bron.
Zijn advocaat mr. K.M. van Boven verwees in de discussie tweemaal naar deze zaak uit 2007:

21 augustus 2023:
"Wat betreft uw verwijzing naar een rechtsgang merkt cliënt op dat hij zich een eerdere kwestie (uit 2006/2007) herinnert waarin hij u heeft getroffen voor de rechtbank en waarbij u toen in het ongelijk bent gesteld. Ik begreep dat in die kwestie door u ook het citaatrecht als verweer is aangevoerd. Hoewel cliënt er op vertrouwt dat het in deze kwestie niet tot een rechtsgang zal komen, merkt hij op dat hij die niet zal schuwen en dat u bekend bent met het feit dat cliënt zijn rechten stringent handhaaft en de wijze waarop hij zijn schade begroot."

29 augustus 2023:
"Met uw voorstel de kwestie af te doen tegen betaling van € 50,= kan cliënt daarnaast in redelijkheid niet akkoord gaan. U bent uit de eerdere inbreukkwestie bekend met het tarief en de voorwaarden van cliënt en cliënt zou u geen licentie hebben verstrekt voor een lager tarief dan zijn reguliere licentietarief en dan bovendien met vermelding van zijn naam. Uw verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Amsterdam uit 2021 kan dan ook niet slagen"

De beschuldigde partij had het vonnis van 16 jaar geleden niet meer, meende dat het om een thumbnail ging, herinnerde zich een nare zitting, wist nog dat het schriftelijke verweer erg veel energie had gekost en heeft de nieuwe onredelijke fotoclaim van Roel Dijkstra daarom betaald.
Het vonnis had zij in augustus opgevraagd en is nu gepubliceerd:

"1.1. (...) Een fotograaf, in dienst van [eiser] , heeft in 2002 een fotoportret gemaakt. Daarop zijn drie vrouwen te zien; de oma van 29 jaar, de moeder van 15 jaar en de pasgeboren baby"

"1.2. De foto is op 18 september 2002 afgedrukt in Provinciaals Zeeuwse Courant (PZC) met als ondertiteling: "Jongste oma van Nederland is 29 jaar". (...) De PZC heeft bij de foto een foutieve bron vermeld; wel de naam van de maker, maar GPD (Gemeenschappelijke Pers Dienst) in plaats van [eiser] als fotopersbureau."

"1.3. (...) De foto heeft geduren­de een week op de site (rubriek nieuws) gestaan."

"7. 
(...) De foto is verkleind op de site geplaatst, met de bijbehorende tekst en de foutieve bronvermelding van de PZC, die via een zogeheten "mouse-over" zichtbaar werd."

"10. 
Gedaagden hebben zich daarbij op - zo vertaalt de kantonrechter hun verweer - artikel 15 Auteurswet (Aw) beroepen, stellende dat ook de foto, als nieuwsfoto, onder de werking van de nieuwsexceptie valt. De foto is het nieuws."

"11. 
Dit standpunt kan niet worden gevolgd. Uitgangspunt van artikel 15 Aw is dat beeldmateriaal in beginsel niet onder de werking van de nieuwsexceptie valt."
Het is aan de rechter om te bepalen of een foto functioneel genoeg is om over te nemen in een nieuwsbericht. Deze rechter vindt van niet.

"12. (...) De door [eiser] gevraagde vergoeding van € 250,00 is redelijk."
Een aanname. Wie eist bewijst en mijn inziens had Roel Dijkstra facturen moeten overleggen voor hergebruik van nieuwsfoto's in klein formaat.

Rechter wijst de opslag af en proceskosten tegen normaal tarief.
Bijzonder om hier te lezen dat proceskosten op basis van art. 1019h rv zijn afgewezen omdat de dagvaarding voor 1 mei 2007 is uitgebracht. De datum dat de handhavingsrichtlijn is ingegaan.


Rechtbank Amsterdam 9 juli 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:7725
Beperkte vergoeding wegens kort gebruik, lang geleden en door overname uit een nieuwsblad met foute bronvermelding. Geen vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten omdat de dagvaarding is uitgebracht vóór de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG.


Gepubliceerd 10 november 2023.
Bijgewerkt op 14 november met de bronpublicatie die vermeld is bij deze zaak op Boek9.


Op LinkedIn staat dat de fotograaf pas in 2004 in dienst trad bij Roel Dijkstra... Ik ben benieuwd wat voor bewijs er overlegd is dat de bronvermelding in de Provinciaals Zeeuwse Courant foutief was.

Mogelijk is er sprake van bedrog en kan het vonnis herroepen worden. Ik ben daarvoor een inzamelingsactie gestart.